Uurimiskeskus Barna Group uuris Ameerika Ühendriikides inimeste arusaamu religioossest äärmuslusest. Ehkki kristlus on jätkuvalt USA-s enamususund, peetakse seda üha enam äärmusluseks. Eriti puudutab see protestantlikke äratusliikumisi (evangelikaale) ja praktiseerivaid katoliiklasi.

Uuringust ilmnes, et ligi pooled mittereligioossetest inimestest peavad kristlust äärmuslikuks maailmavaateks. 45 protsenti ateistidest, agnostikutest ja religioosselt mitteseotud inimestest nõustus väitega “Kristlus on äärmuslik idee”. Vaid 14 protsenti mittereligioossetest inimestest oli selles väga kindel, 41 protsenti nõustus väitega osaliselt.

Uurimuses küsiti, millist tegevust ja milliseid uskumusi peetakse äärmuslikeks. Vastustes tuli sellistena esile kakskümmend erinevat tegevust ja uskumust. Uurijad jagasid need leviku ulatuselt nelja kategooriasse.

1. kategooria

Enam kui 80 protsenti küsitletutest peab väga või mõneti äärmuslikuks seda, kui

– usuga õigustatakse vägivalda,
– oma lastele ei võimaldata tavalist arstlikku abi,
– kliendile ei osutata teenust, sest tema eluviis erineb teenindaja isiklikest uskumustest.

2. kategooria

50–79 protsenti peab väga või mõneti äärmuslikuks seda, kui

– usulist sõnumit kuulutatakse avalikus kohas,
– teisi püütakse pöörata oma usku,
– lastele õpetatakse, et samasooliste vaheline seksuaalakt on moraalselt väär,
– usulist materjali jagatakse ukselt uksele,
– avalikus kohas palvetatakse kuuldavalt võõraste inimeste pärast.

3. kategooria

20–49 protsenti peab väga või mõneti äärmuslikuks seda, kui

– palvetatakse keeltes (viitab karismaatilisele kristlusele),
– keegi vahetab heapalgalise töö misjonitööga teises riigis,
– usulistel põhjustel kantakse erilisi rõivaid või kaetakse pea,
– usulistel põhjustel eelistatakse teatud toitu,
– hoidutakse seksist enne abiellumist.

4. kategooria

6–19 protsenti peab väga või mõneti äärmuslikuks seda, kui

– loetakse avalikus kohas vaikselt Koraani või Piiblit,
– annetatakse regulaarselt raha usulisele ühendusele,
– usulistel põhjustel keeldutakse alkoholist või tubakast,
– tehakse vabatahtlikku tööd puudustkannatavate inimeste heaks,
– käiakse igal nädalal kirikus, sünagoogis või templis.

Loe lähemalt siit.