Foto: Piqsels

Majandusanalüütik Edward Dowdi sõnul pole Ameerika Ühendriikide liigsuremusele muud selgitust kui see, et Covidi viirus oskab jahtida tööl käivaid inimesi või Covidi süstid tapavad ja invaliidistavad inimesi.

Ameerika Ühendriikide tuntud konservatiivsele ühiskonnategelasele Charlie Kirkile antud intervjuus selgitab Dowd kahe andmekogu võrdlemisel saadud andmeid.

Esimeseks neist on Ameerika Ühendriikide Tervisekindlustusstatistikute Liidu (Society of Actuaries) suurimate Fortune 500 kuni keskmise suurusega ettevõtete kohta kogutud andmed. Nendes ettevõtetes aset leidnud 25- kuni 64-aastaste inimeste liigsurmade määr oli 2021. aastal 40 protsenti. Ameerika Ühendriikide elanikkonna keskmine liigsuremus oli toona 32 protsenti. 

Üldjuhul on töötajaskonna tervis üldisest elanikkonnast parem, mida näitab eelnevate aastate statistika ja erinevad uuringud. Keskmiselt on töötajaskonna suremus üks kolmandik ühiskonna keskmisest suremusest. 2021. aastal pöördus see vastupidiseks ja see on nii tänaseni (2023. aasta märtsikuuni).

Dowdi hinnangul on selles süüdi ettevõtetes kehtestatud Covidi süstisund ja sulgemised ning piirangud.

Teiseks andmekoguks on Ameerika Ühendriikide tööjõustatistika büroo invaliidsuse andmestik. Invaliidide hulk oli kuni 2021. astani vahemikus 29–30 miljoni inimese ümber. See number hakkas alates 2021. aasta veebruarist plahvatuslikult kasvama, suurenedes 32,2 miljoni inimeseni. Juurde tulnud 2,2 miljonist inimestest käis 1,7 miljonit inimest tööl. See tähendab, et Ameerika Ühendriikide tööl käiva elanikkonna hulgas kasvas invaliidistumise määr 31 protsenti, samas kui üldise elanikkonna seas oli see üheksa protsenti.

Mis on veelgi märkimisväärsem, siis nende inimeste seas, kes võisid tööl käia, kuid seda ei teinud, suurenes invaliidsus 2021. aastal neli protsenti. Selles grupis on inimesed, kes vallandati, kuna ei soovinud ennast Covidi vastu süstida või läksid samal põhjusel ise töölt ära.

Üldiselt rääkides asjaolu, et inimene käib tööl, näitab juba, et ta ei ole invaliid. Ameerika Ühendriikide ajaloos pole kunagi juhtunud töötava elanikkonna hulgas sellist invaliidsuse kasvu.

Dowdi sõnul näitavad need andmed otse, et süstid on invaliidistumiste ja surmade põhjuseks.

Kirk uuris, et mida majandusvalla makrostatistik vastaks mõnele väga targale üliõpilasele, kes ütleb, et põhjuslikul seosel ja tagajärjel on väga suur vahe ning kuidas ta saab väita, et just süstid on invaliidistumise ning liigsuremuse põhjuseks?

Dowd vastas, et sellisel juhul juhtus nii, et 2020.–2021. aastate vahemikus muteerus Covid-19 viirus viisil, et see õppis vahet teema töötavatel ja mitte töötavatel inimestel. Kui pole tegemist uue viirusega, kes teab, et inimene käib tööl, siis sellel statistikal ei ole muud selgitust [kui liigsurmad on süstide süü].

Saatejuht uuris, et kui palju inimesi on Dowdi hinnangul geene muutvate mRNA süstide tõttu elust lahkunud.

Majanduseksperdi sõnul näitab nende meeskonna analüüs, et see number on Ameerika Ühendriikides kuskil 800 000 inimese juures. Ametlikud andmed näitavad, et USA Covid-19 surmade arv on 2023. aasta märtsi lõpu seisuga 1 153 526 inimest.   

Samadele andmetele toetus Dowd 2022. aasta 7. detsembril Ameerika Ühendriikide senati ees tunnistusi andes. Tema sõnul suurenes 2020. aasta USA liigsurmade hulk eelkõige vanurite arvelt, kuid 2021. aastal toimus hüpe just noorte liigsuremuse vallas ja milleeniumilaste grupis kasvas see 2021. aasta 3. kvartalis näiteks 84 protsenti. See on sama aeg kui föderaalasutustes, sõjaväes ja paljudes osariikides kehtestati süstisund.

Invaliidistumine hakkas suurenema 2021. aasta mais. 2021. aasta maist kuni 2022. aasta septembrini kasvas invaliidide hulk Ameerika Ühendriikides üldises elanikkonnas, vanuserühmas 16–64 aastat, 1,6 miljoni inimese võrra. Samaealises töötajaskonnas kasvas see 1,2 miljoni inimese jagu. 

Viimane on suurem number kui Wyomingi ja Vermonti osariikide elanike arv kokku. Ameerika Ühendriikides valitseb tööjõupuudus ja selle üheks põhjuseks võib olla just Covidi süstidest tingitud invaliidsus ning liigsuremus. 

Töötajaskonnas (16–64 aastat) kasvas invaliidistumine ligi 26 protsendi võrra, üldises elanikkonnas (16–64 aastat) tõusis see number 11 protsenti.

Dowdi sõnul on ta neid numbreid esitades "väga tagasihoidlik" ja tegelikult võivad need arvud olla palju suuremad.

Dowdi ja tema ettevõtte Phinance Technologies analüütikute seisukoht on, et invaliidistumise põhjuseks on Covidi süstid ja sulgemised ning piirangud.

Analüütiku sõnul on väga huvitav, et liigsuremuse ja invaliidistumise määrad kasvavad tänaseni, kuid USA terviseametkonnad ei pööra sellele mingisugust tähelepanu. Ta juhib tähelepanu, et Euroopas on Taani ja Ühendkuningriik oma mitmed süstiprogrammid ära lõpetanud. Näiteks Taanis ei süstita enam alla 50-aastaseid inimesi.

Euroopa Komisjoni andmete kohaselt kasvas Taani liigsuremus sarnaselt Eestiga 2022. aasta detsembris, võrreldes 2016.–2019. aastate sama aja keskmisega, vahemikus 20–25 protsenti. 

Toimetas Karol Kallas