Foto: CDI logo, kuvatõmmis internetis

USA konservatiivne väljaanne "The Washington Examinerselgitas välja, kuidas USA välisministeerium finantseerib ulatuslikult Suurbritannias asuvat organisatsiooni, mis tegeleb üle maailma enam kui 2000 konservatiivse väljaande vaigistamisega läbi rahastamisvõimaluste ära lõikamise. 

"Globaalne desinformatsiooni indeks" ehk GDI (Global Disinformation Index) on Ühendkuningriigis baseeruv organisatsioon, millel on sidemed Ameerika Ühendriikide analoogsete institutsioonidega. Grupeeringu töö seisneb salajaste "mustade nimekirjade" koostamises, millesse lisatakse üle maailma tegutsevad konservatiivse hoiakuga meediakanalid. 

GDI tegutseb selle nimel, et hävitada mis tahes maailma riikides tegutsevad alternatiivse meedia kanalid, keerates kinni nende finantseerimise võimalused läbi reklaamitulude ära lõikamise. 

GDI teostab oma operatsiooni metoodiliselt ja salaja, pöördudes netireklaami vahendavate ettevõtete poole, ulatades nendele "musta nimekirja" lisatud meediaväljaannete nimistud, mispeale viimati nimetatud lülitatakse välja sissetulekutest läbi reklaamitulude ära langemise. 

The Washington Examineri andmetel on brittide "Globaalne desinformatsiooni indeks" saanud muuhulgas $ 330 000 dollari suuruse toetuse ka kahelt USA Riigidepartemangu (so. välisministeeriumi) poolt finantseeritud asutuselt.  „Globaalne desinformatsiooni indeks" väidab, et nende tegevuse eesmärk on võidelda "valeinformatsiooni" leviku vastu internetis. 

Tegemist on ettevõtmisega, mis rikub ühemõtteliselt USA konstitutsiooni esimeses paranduses sätestatud sõnavabaduse printsiipi. 

USA justiitsministeeriumi tsiviilosakonna endine juht Jeffrey Clark väitis The Washington Examinerile, et "mis tahes selline organisatsioon, mis tegeleb sisuliselt tsensuuri jõustamisega, ei tohiks omada mitte mingisugust sidet [USA] valitsusega, kuna tegemist on seltskonnaga, kelle tegevus on seotud millegagi, mis läheb fundamentaalselt vastuollu Ameerika põhiväärtustega".

"Globaalse desinformatsiooni indeksi" konservatiivsete häälekandjate tsenseerimise programm on ülemaailmse ulatusega, hõlmates üle 2000 väljaande nii Euroopas, Aasias kui ka Aafrikas. Tsensuurivaba sõnavabaduse illusioonis elavatest inimestest ei ole mõistagi praktiliselt mitte keegi teadlik "Globaalse desinformatsiooni indeksi" laadsete anonüümsete nimetustega organisatsioonide olemasolust, mis tegelikkuses kontrollivad seda, milline informatsioon ja vaated võivad inimesteni jõuda ning millised väljaanded on tsenseeritud.  

GDI hoiab alal ning täiendab pidevalt "dünaamilist keelunimekirja", mida edastatakse regulaarselt reklaamifirmadele nagu Microsofti omanduses olev Xandr. Olles saanud GDI varjule jäävate ametnike poolt täiesti meelevaldse "desinformatsiooni" sildi, ootab varjatud tsensuurirünnaku alla sattunud väljaandeid ees reklaamitulude äralangemine. 

Ameerika Ühendriikides on „Globaalne desinformatsiooni indeks" markeerinud muuhulgas ära sellised väljaanded nagu The American Conservative, Reason, Daily Wire, The New York Post, Newsmax, RealClearPolitics, One America News, The American Spectator ja The Federalist. 

„Globaalse desinformatsiooni indeksi" juhatuse esimeheks on Clare Melford. Melford on George Sorose Avatud Ühiskonna Fondi pikaajaline juhtfiguur, kes on olnud tegev ka Euroopa Välissuhete Nõukogu juhatuses. Melfordi hinnangul on „Globaalne desinformatsiooni indeks" teinud head tööd, piirates olulisel määral maailmas üle 2000-le alternatiivsele meediaväljaandele eraldatud finantside mahtu läbi reklaamitulude kinnikeeramise.

Toimetas Adrian Bachmann