James Star Henderson (vasakul) ja Cary Smith naeravad transsooliste toetusgrupi koosoleku ajal California osariigi Vacaville'is asuvas vanglas. Foto: kqed.com

Ameerika Ühendriikide "Transsooliste rikkujate käsiraamatus" kästakse vanglatel osutada kurjategijatele, kes peavad ennast mõnest muust soost olevaks kui seda on nende bioloogiline sugu, osutada eriteenuseid ja keelatakse nende valesoostamine.

Joe Bideni valitsus üllitas Ameerika Ühendriikide föderaalvanglate tarbeks "Transsooliste rikkujate käsiraamatu" (Transgender Offender Manual), milles kästakse pakkuda teatud iseärasustega vangidele spetsiaalseid elamistingimusi ja eriteenuseid. USA Justiitsministeerium üllitas käsiraamatu jaanuari keskel ja selle eesmärgiks on, et Vanglate teenistus (Bureau of Prisons; BOP) "identifitseeriks õigesti, jälgiks ja pakuks teenuseid transsoolistele asukatele". BOP 122 vanglas on üle riigi 155 554 vangi ja ameti hinnangul on nendest kuskil 1300 transsoolised. 14-leheküljelise käsiraamatu ülesandeks on anda vanglatöötajatele ülevaade, kuidas "lahendada unikaalseid probleeme, mis tekivad transsooliste vangidega", vahendab Judical Watch.

Ameerika Ühendriikide valitsus nõuab samuti, et transsooliste vangide jaoks oleks olemas nende vajadustele vastavad programmid ja eriteenuste osutamise tarbeks oleks eraldatud piisavalt vahendeid. 

Transsooliste vangide heaolu tagamiseks ja vastavate otsuste langetamiseks asutati BOPi juurde Transsooliste Täidesaatev Nõukogu (Transgender Executive Council; TEC), kuhu kuuluvad BOPi psühholoogia, terviseteenuste ja muude osakondade kõrged ametnikud. TEC hakkab kokku saama kord kuus, et anda nõu ja juhiseid transsooliste vangide haldamise ja vajaduste asjus, nagu seda on nende turvalisuse tase, kriminaalne käitumine, haavatavus sattuda seksuaalse väärkäitumise ohvriks, hetke sooline käitumine ning võimalus, et transsoolised ahistavad kaasvange. 

Uute juhiste järele peavad Vanglateenistuse töötajad, kes puutuvad kokku transsooliste vangidega, kasutama heaks kiidetud sooneutraalseid asesõnu, või soolisi asesõnu, mis vastavad vangide valitud soole. Dokumendis on kirjas, et "sihilik ja korduv vangide valesti soostamine pole lubatud". Samuti on näiteks ette nähtud, et transsoolised vangid peavad saama eraldi dušši all käia ja nende majutamise ning neile ülesannete andmise juures peab arvestama vangi enda vaadetega. Samuti nähakse ette, et vangi vanglasse võttes tuleb tuvastada, kas tegemist on transsoolise naise või mehega.

Föderaalne vanglasüsteem tagab transsoolistele vangidele sugu kinnitava hormooniteraapia ja vajadusel meditsiinilise abi, nagu ka soovahetusoperatsioonid nende jaoks, kes on soovahetuse viimases staadiumis.

Vanglatöötajate jaoks, kes pole transsoolisuse terminoloogiaga kursis, jagab käsiraamat vajalikke selgitusi. See määratleb sugu kui konstruktsiooni, millega klassifitseeritakse isikut kas naise, mehe, mõlemi, või mitte kummagina. "[Sotsiaalne] sugu katab sotsiaalse identiteedi ja inimkäitumise erinevaid aspekte," seisab käsiraamatu selgituses. Sooidentiteeti teiselt poolt määrateletakse kui isiku enda tunnet oma soo suhtes, mida kommunikeeritakse teiste inimestega nende sooväljenduse kaudu. Sooväljendus sisaldab manerisme, riietust, soengut ja tegevuste valikut.

Sugu mitte omaks võttev isik (gender nonconforming) on inimene, kes ei tunnista ühiskonna traditsioonilisi ootuseid sookäitumisele. Transsoolisus tähendab isiku sooidentiteedi seisu, mis ei vasta talle sündides omistatud soole. Cissoolisust selgitatakse kui kellegi sooidentiteedi seisu, mis vastab talle sündides omistatud soole. Soodüsfooria on käsiraamatu kohaselt tugev ja püsiv enda määratelemine enda teisest soost olevana, mis väljendub ihas kuuluda vastassukku ning püsivas ebamugavustundes bioloogiliselt määratud soo osas.   

Toimetas Karol Kallas