Pilt: Piqsels

Vastselt avaldatud vaktsineerimiste ja südamelihaste põletiku seoste uuringus tõdetakse, et peale Covid-19 süstikampaania algust suurenes Ameerika Ühendriikides müokardiidi esinemise sagedus, võrreldes eelneva 30 aasta kõigi vaktsineerimistega, 223 korda. 

Uuring kannab nime "Covid-19 vaktsiinide tekitatud müokardiidi tingijad" (Determinants of COVID-19 vaccine-induced myocarditis) ja see ilmus teadusajakirjas "Ravimite turvalisuse terapeutilised edusammud" (Therapeutic Advances in Drug Safety).

Teadlased selgitavad uuringu eesmärki:

"Südamelihaste põletikku, mida nimetatakse müokardiidiks, seostatakse teadusuuringutes Covid-19 vaktsiinidega. Peale Pfizer/BioNTechi, Moderna ja Jansseni Covid-19 vaktsiinide inimestele manustamist Ameerika Ühendriikides tegid miljonid inimesed avaldusi kõrvalnähtude, sealhulgas müokardiidi kohta, kasutades selleks andmebaasi, mida kutsutakse Vaktsiinide kõrvalnähtude teatiste süsteem (Vaccine Adverse Event Reporting System; VAERS). Sellised teadaanded olid ajendiks, miks teadlased vaatasid lähemalt, võttes aluseks VAERS süsteemi, millised võiksid olla sidemed Covid-19 vaktsineerimise ja müokardiidi vahel.

Esmalt selgitasid teadlased välja, kui palju tehti müokardiidi sissekandeid VAERS-i peale Covid-19 vaktsineerimist ja võrdlesid seda teiste vaktsiinide ning müokardiidi esinemise suhtega viimase kolmekümne aasta jooksul. Peale vaktsineerimist müokardiidi käes kannatavate inimeste andmed kohastati nende soo, vanuse ja vaktsiinidooside tüübi ning arvu järele. 

Uuringu läbi viinud teadlased tuvastasid, et 2021. aastal kasvas müokardiidi teavituste arv, mida seostati Covid-19 vaktsiinidega, võrreldes 2021. aastale eelnenud 30 aasta vaktsineerimise ja müokardiidi seostega, "dramaatiliselt". Südmelihaste põletikku mainisid Covid-19 geeniteraapia kõrvalnähuna peamiselt noored inimesed ja eriti mehed. Enamus inimestest, keda peale Covid-19 vastu vaktsineerimist tabas müokardiit, vajasid erakorralist meditsiiniabi ja/või haiglaravi. 92 inimest neist heitsid hinge. 

Müokardiit tabab inimesi kõige tõenäolisemalt peale teist Covid-19 vaktsiinidoosi.

Kõige suurema tõenäosusega jäid müokardiiti noored, alla 30-aasta vanused inimesed.

Teadlased järeldavad, et Covid-19 süstide ja müokardiidi vahel on eriti lastel ning noortel täiskasvanutel "tugev seos". Teadlased nendivad, et Covid-19 vaktsiinide ja südamelihaste põletiku vaheline seos vajab põhjalikumat uurimist, et teha kindlaks, kui turvaline on kõigi vanusegruppide puhul selliste vaktsiinide kasutamine."

Täpsemalt kirjutavad teadlased:

"Me tuvastasime, et müokardiidi teavitused VAERS-i andmebaasis kasvasid 2021. aastal peale Covid-19 vaktsineerimist 233 korda võrreldes eelneva kolmekümne aasta kõigi vaktsiinide keskmisega. See number esindas esimese vaktsiinikampaania aasta absoluutnumbrites 2500 protsendist kasvu võrreldes ajalooliste väärtustega enne 2021. aastat. 

Demograafilised andmed näitasid, et suurem osa müokardiidijuhtumeid esines noortel (50%) ja meestel (69%). 76 protsenti juhtumitest vajasid erakorralist meditsiiniabi ja haiglaravi. Kõigist müokardiidi teavitustest heitis hinge 92 inimest (3%). Müokardiit tabas inimesi suurema tõenäosusega peale teist süstidoosi (p < 0.00001) ja alla 30-aastased isikud said müokardiidi suurema tõenäosusega kui 30 eluaastast vanemad inimesed (p < 0.00001)."

VAERS-i haldav Ameerika Ühendriikide tervise- ja sotsiaalministeerium (HHS) kirjutab andmebaasi sisu selgitaval leheküljel, et sinna jõuab ainult väga väike osa tegelikest vaktsiinide kõrvalnähtudest.

Müokardiiti on inimestel keeruline tuvastada, kuna sellel puuduvad eripärased haigusnähud.

Süda on inimesel ainukene organ, millel on piiratud taastumise võimekus. Täiskasvanud inimeste südamerakud ei taastu

Toimetas Karol Kallas