Foto: Piqsels

Ameerika Ühendriikide baptistide häälekandja Baptist News küsitlus näitas, et kogudusest lahkumise olulisemaks põhjuseks tuuakse kristlaste suhtumine LGBTIQA+ rahvasse.

Uuringuettevõtte Pew Research Centre'i küsitlused näitavad, et viimase viiekümne aasta jooksul on Ameerika Ühendriikides jäänud kristlasi vähemaks 30 protsendi võrra. Küsimus, miks inimesed kristlusest loobuvad, huvitas Baptist Newsi autorit Brandon Flanery'it ja ta otsustas korraldada sotsiaalmeedias küsitluse.

Erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel läbi viidud küsitluse küsimused olid järgmised:

 1. Millises eksistentsiaalses raamistikus (katoliiklane, luterlane, Jehoova tunnistaja jne) te üles kasvasite?
 2. Millises eksistentsiaalses raamistikus te olete täna?
 3. Mis põhjustas muutuse (mis oli kõige esimene sündmus, kui asjad hakkasid muutuma)?
 4. Mis oli lõplik põhjus, et te otsustasite muutuse ellu viia [kogudusest lahkuda] (õlekõrs, mis murdis kaameli kaela)?
 5. Mida teie tänane eksistentsiaalne raamistik teile annab, mida varasem ei teinud?
 6. Mida teie tänane eksistentsiaalne raamistik teile ei paku, mida eelmine pakkus (millest te puudust tunnete)?

Küsimused olid avatud vastustega ja otseselt mitte nii rangelt teaduslikud. 

Küsitlusele vastas rohkem kui 1200 inimest.

Millisest denimonatsioonist – eksistentsiaalsest raamistikust – inimesed lahkusid. Nimekiri ülevalt alla: 

 • protestandid, 
 • täpsustamata, 
 • katoliiklased, 
 • mormoonid, 
 • anglikaanid, 
 • Jehoova tunnistajad.

  Allikas: baptistnews.com

Lahkumise esmapõhjused ülalt alla: 

 • suhtumine tähestikurahvasse, 
 • kristlaste käitumine (osaliselt seotud tähestikurahvaga), 
 • mõistuspärasuse vastasus ("integrity" on tõlgitamatu sõna, võib tähendada nii kõrget moraali, kindlameelsust, ausust kui tervet mõistust), 
 • tutvumine teistsuguste vaadetega, 
 • usuliikumise juhid, 
 • haridus, 
 • poliitika, 
 • naiste õigused, 
 • valu/kurjus, 
 • vaimsed probleemid, 
 • sõltumatus/iseseisvus, 
 • elu peale surma, 
 • tunded, 
 • palvetele ei vastata, 
 • moraalse puhtuse kultuur, 
 • vaimne tervis, 
 • meie vs nemad vastandumine, 
 • kodanikuõigused, 
 • kuritarvitused ja ahistamine ning selle varjamine, 
 • kristlus pole [ühiskonnas] oluline, 
 • teoloogilised põhjused, 
 • moraalne sobimatus, Kiriku ajalugu.

  Allikas: baptistnews.com 

Lõplik kristlusest loobumise põhjus. Ülalt alla:

 • Suhtumine tähestikurahvasse,
 • usklike käitumine,
 • poliitika,
 • usujuhid,
 • mõistuspärasuse vastasus,
 • vaimne tervis,
 • iseseisvus/sõltumatus,
 • naiste õigused,
 • vaimsed probleemid,
 • kodanikuõigused,
 • tutvumine erinevate vaadetega,
 • valu,
 • kuritarvitused ja ahistamine ning selle varjamine,
 • haridus,
 • teoloogilised põhjused,
 • Kiriku ajalugu,
 • meie vs nemad,
 • moraalse puhtuse kultuur,
 • tunded,
 • elu pärast surma,
 • moraalne kokkusobimatus,
 • vastuseta palved,
 • kristlus pole [ühiskonnas] oluline.

  Allikas: baptistnews.com

Kogudustest-kirikutest lahkunud inimesed märkisid teiste hulgas ühe olulisema lahkumise põhjusena, et kristlased toetavad Ameerika Ühendriikide presidendina Donald Trumpi.

Toimetas Karol Kallas