Elektrituulik Šotimaal Foto: Piqsels

Ühendkuningriigis makstakse tuuleparkidele raha selle eest, et nad juhul kui elektrivõrku ähvardab ülekoormus, elektrit ei toodaks. Hiljuti valminud uuring näitab, et tuulepargid luuletavad tootmata elektri mahud suuremaks kui need päriselt oleks.

Väljandes International Journal of Industrial Organisation (Tööstuslahenduste rahvusvaheline ajakiri) ilmunud uuringus osutatakse, kuidas tuuletöösturid liialdavad tootmiskatkestuste ajal saamata jäänud elektri kogustega, põhjustades nii maksumaksjale miljoneid naelsterlingeid kahju, vahendab Telegraph.

Möödunud aastal maksis Ühendkuningriik tuuleparkide käitajatele 227 miljonit naelsterlingit (265M€), et nad ei toodaks elektrit.

Taastuvenergia ettevõtteid esindava ühenduse RenewableUK sõnul näitab nii suur tootmise kompenseerimise tasu Ühendkuningriigi kroonilist elektrivõrgu investeeringute mahajäämust.

Uuringu koostanud teadlaste sõnul võiks tootmata elektri kompensatsiooni määra piirata pisut suurema summaga kui maksumaksjad maksavad tuuleparkidele toodetud elektri pealt toetuseid. Sedasi oleks võimalik elektritootmise piiramise hüvitisi vähendada 28 protsenti.

Samuti leiavad teadlased, et vale- või kallutatud andmete esitamise eest peaks tuuleparkide omanikke karistama.

Tootmise piiramise hüvitised puudutavad eriti Šotimaad, kuhu on koondunud suurel hulgal maismaa tuuleparke ja kui tuul juhtub natukene kõvemini puhuma, siis ei saa elektrivõrk toodetud tuuleelektri kogustega hakkama ja tuulikud tuleb seisma panna.

Warwicki Ülikooli majandusteadlase Michael Watersoni ja Bari Aldo Moro Ülikooli rakendusliku majandusteaduse professori Mario Intini koostatud uuringus tõdetakse: "Šotimaa on suurepärane näide, kus tuuleelektrit tootvad ettevõtted on sõlminud endale kasulikud lepingud ja lõikavad ilmselt teadlikult kasu taristu piirangutest ning nende tegevust haldavatest reeglitest".   

Waterson ja Intini vaatasid 2018. ja 2019. aastal 509 päeva kui tuulepargid pidid tootmise peatama ja leidsid, et Šotimaa tuulepargid kasutavad süsteemi kurjasti ära. Nende sõnul esitasid tuulepargid jaotusvõrgule – mis toetuseid haldab – kaks ja pool korda suuremad tootmata elektri mahud, kui elektrit oleks toodetud ning liialdasid vastavalt puhuva tuule tugevusega.

Teadlaste sõnul on valedeklaratsioonide esitamise üheks põhjuseks asjaolu, et maksumaksja raha välja petmise või kallutatud aruannete eest ei ole tuuleettevõtetele nähtud ette mingeid karistusi.

Veelgi enam: tuuleparke omavad ettevõtted käitavad enamasti ka tavaelektrijaamu ja nii teenivad nad raha nii tootmata tuuleelektri kui tavajaamade suurema elektritootmise ning võrgukoormuse tasakaalustamise pealt.

Toimetas Karol Kallas