SAPTK Elukultuuri Instituudi ja TV7 koostöös algab uus saatesari „Eluküsimus", mis keskendub inimelu ja -väärikusega seotud sõlmküsimustele kaasaja ühiskonnas.

Saade „Eluküsimus" hakkab olema eetris iga kahe nädala tagant ning võtab järgemööda vaatluse alla olulisemad rünnakud inimelu ja perekonna vastu meie tänases ühiskonnas. Nähtused nagu abort, laste seksualiseerimine, sooideoloogia, abistatud enesetapp ja eutanaasia ohustavad üha enam inimelu ja -väärikust selle erinevates etappides.

Kuidas neid rünnakuid paremini mõista ning kuidas elu ja perekonna pühadust paremini kaitsta, sellele saatejuhid ning nende külalised algavas saatesarjas keskenduvadki.

Esimeses sissejuhatavas saates arutlevad saatejuhid Maria Madise Elukultuuri Instituudist ning Agnes Pulk TV7-st selle üle, mis on elukultuur ning miks on see tõsise rünnaku all.

Kuulake lisa saatest!