Foto: dolgachov/Bigstockphoto.com

Äsja lõppenud läbirääkimiste tulemusena sündinud koalitsioonilepingu kohaselt on Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja IRL leppinud kokku, et abielupaaridelt võetakse ära ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimalus.

Täpsemalt on koalitsioonilepingus kirjutatud nii: “Säilitame tulumaksuvabastuse laste pealt ning lõpetame ühiste tuludeklaratsioonide esitamise võimaluse.”

Selle sammuga jäävad abielus olevad inimesed ilma privileegist, mida seni omati võrreldes abieluväliselt koos elanud inimestega, sest ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimalus oli siiani tagatud üksnes abielupaaridele.

Ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimaluse kaotamine tabab kõige valusamalt perekondi, kus tulu teenib vaid üks abikaasadest ning teine on kodune, nagu see on sageli paljulapseliste perekondade puhul.

Võimalus deklaratsioon ühiselt esitada tähendab ennekõike seda, et niisugusel juhul liidetakse kõik abikaasade tulud ja kulud ning tulemus tekib kogumis. Ehk kui ühel abikaasadest puuduvad tulud, siis saab teise abikaasa teenitud tulult maksu arvestamisel võtta arvesse ka tulu mitte teeninud abikaasa soodustust.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu hinnangul kahjustab niisugune samm abielu ühiskondlikku staatust, sest ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimalus oli üks väheseid asju, millega riik näitas seni, et väärtustab abielu kõrgemalt kui tavalist kooselu ning tagab seeläbi abielupaaridele ka mingi reaalse rahaliselt mõõdetava eelise.

“Kahetsusväärselt kahjustab ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimaluse äravõtmine kõige enam just neid perekondi, kus on rohkem lapsi ning kus üks vanematest tulu ei teeni, hoolitsedes laste ja kodu eest,” selgitas Vooglaid ning lisas, et selline samm süvendab veelgi alandavat olukorda, kus paljulapseliste perede toimetulek pannakse sõltuma sotsiaaltoetustest, selle asemel, et tagada neile märkimisväärseid maksusoodustusi.

Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liikme Lasse Lehise sõnul on abikaasade ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimaluse ärakaotamise plaan problemaatiline ning võib põhjustada tõsiseid kohtuvaidlusi, kuna ühine tuludeklaratsioon tuleb perekonnaseaduse loogikast ning abikaasade ühisvara kui selline ei kao ära.

“Siin võib tekkida väga tõsiseid vaidlusi, sest kui ühisdeklaratsioon kaob ära, siis minu arvates võiksid abikaasad sellisel juhul esitada kaks eraldi deklaratsiooni ja oma tulud ja kulud ikkagi pooleks teha,” pakkus Lehis.