Vabamu. Foto: Wikimedia Commons

Vabamu jätkab Ühendkuningriigi ja Saksamaa rahastusel noortel feministlike ideede tutvustamist. Sel laupäeval toimuval lugemisringil "ökofeminismist" võetakse aluseks Feministeeriumis avaldatud tekst, mis propageerib muuhulgas nafta, gaasi ja kivisöe tootmise lõpetamist.

1. mail kell 14 toimuvat lugemisringi juhendab Kadri-Mai Kuldkepp Feministeeriumist. Osalejatel palutakse eelnevalt läbi töötada Eesti Rohelise Liikumise praktikantide Laura Bondli ja Tabea Breidenbachi artikkel "5 näidet, kuidas kliimamuutused ja feminism on seotud". Artiklis tuuakse hulk näiteid sellest, kuidas kliimamuutused väidetavalt naisi meestest rohkem mõjutavad, keskendudes sealjuures arengumaade olukorrale.

Autorid esitavad muuhulgas väidetava põhjusliku ahela, kus kliimamuutused põhjustavad säärastes riikides looduskatastroofe, mille tagajärgede eest olevat meestel lihtsam põgeneda, kuid naised peavad paikseks jääma. Muuhulgas olevat probleemiks see, et naisi pole õpetatud ujuma. "Lisaks suurendavad looduskatastroofijärgsed halvad hügieenitingimused ja saastunud vesi haiguste tõenäosust. See omakorda suurendab naiste hoolekandekoormat, kuna nad peavad põetama haigeid pereliikmeid. Samuti on naistel, kes sellistes oludes sünnitavad, suurem tõenäosus sünnitusel surra," kõlab teine näide.

Naised, põliselanikud ja teised sotsiaalselt marginaliseeritud rühmad, näiteks LGBT+ gruppi kuuluvad inimesed, kannatavad autorite hinnangul juba praegu üle terve maailma struktuurse ebavõrdsuse all. Autorite nägemuses vaidlustavad keskkonnaliikumised "patriarhaalseid privileege", mis peaks selgitama, miks kliimamuutuste tõttu kannatavad grupid on keskkonna- ja sotsiaalse õigluse liikumistes aktiivsemad. 

Muuhulgas leiavad autorid, et emissioonide võimalikult kiireks ning õiglaseks vähendamiseks tuleb lõpetada kivisöe, gaasi ja nafta tootmine. Säärane samm mõjutaks nende hinnangul eelkõige meeste poolt domineeritud poliitika- ja tööstusvaldkondi.

"Arutelu käigus püüame lahti mõtestada, kas ja miks on keskkonnamõjudega tegelemise koorem naiste kanda ning missugused struktuursed muutused võiksid viia võrdsema keskkonnateadliku ühiskonnani," kommenteeris seminari sisu Vabamu näituste juht Piret Karro.

Osalemiseks on vaja end kirja panna ja seda saab teha Vabamu kodulehel. Lugemisringid toimuvad Zoomi vahendusel.

Vabamu korraldab alates märtsist Noorte Vabamu egiidi all feministlikke lugemisringe 14-19aastastele noortele, mida toetavad Briti Nõukogu ja Saksamaa suursaatkond.

Toimetas Jaanus Vogelberg