Riigikogu makett. Foto: Illimar Toomet

24. veebruaril 2024 kell 15 toimub Tallinnas autode rongkäik, millega toetatakse neid inimesi, keda valitsus ja otsustajad ei kuula, kellega ei arvestata ja kelle õigusi rikutakse.

"Kui kitsa teemaga meeleavaldused koguvad vaid teatud hulga osavõtjaid ja need koos petitsioonidega sisuliselt tasalülitatakse ja naerdakse valitsuse ja riigikogu poolt välja, on meil praegu võimalus kõik koos tänavatele sõita ja näidata ühtse arvuka hulgana oma rahulolematust valitseva korraga," seisab ürituse korraldajate lehel.

Korraldajad nendivad, et kui mujal Euroopas seisavad inimeste õiguste eest ametiühingud ja teised organisatsioonid, on Eestis on suuremal osal inimestest tunne, et me oleme üksi.

"See ei pea nii olema – seisame kõik koos üksteise õiguste eest! Toetame kõikide rahumeelsete inimeste ja organisatsioonide õigust meelt avaldada ja enda eest seista," kirjutavad ürituse korraldajad, rõhutaded, et ettevõtmine ja sõnum pole parteipoliitiline ega erakondlik.

Protesti algatajate sõnul on viimased neli aastat rahva suhtes rakendatud enneolematut sõnavabaduse summutamist: "See näib olevat poliitikute jaoks mugavalt koroonakriisist edasi kandunud ka teistesse küsimustesse. Valitsus ja riigikogu ei näi aduvat, et rahvas on nende tööandja, sest pea kõik otsused tehakse rahvalt arvamust ja luba küsimata."

Lehel nenditakse, et Toompeal ei tegutse pelgalt mittetoimiv valitsus või riigikogu, vaid kogu süsteem ise on muutunud mittetoimivaks. 

"Sõltumata sellest, kas valitsus on parem- või vasakpoolne, on aasta-aastalt aina selgem, et rahvale on liiga palju valetatud ja vassitud. Poliitikud eelistavad rahva asemel kuulata korporatsioonide lobiste. Ühiskonnas puudub diskussioon meid kõiki puudutavatel teemadel. Ja see peab muutuma!"

"Ei ole olemas riigi raha – on olemas ettevõtlusest ja töötajatelt laekunud maksuraha ja meil kõigil on õigus kaasa rääkida selle parima kasutamise osas. Riigihaldussüsteemis peab olema põhiseadust järgiv, kodanike ja ettevõtete huvisid kaitsev ja arendav mudel. Kodanikud peavad saama oma riiki usaldada – selleks on hädavajalik kaasata riigi juhtimisse ühiskonna andekaimad inimesed ning taastada riigiametnike ja poliitikute vastutus oma tegevuse eest," tunnistavad protesti algatajad.

"Me ei tohi unustada, et peame siin riigis koos elama ka homme, aasta ja kahekümne pärast. Vastandumine ja usaldamatus on viinud ühiskonna kriisi, millest toob välja ainult koostöö, hea tahe ja ühisosa leidmine," nendivad algatajad.  

Algatusega toetatakse neid, kelle mureks on automaks ja teised maksutõusud, elektrihinnad, kliimapoliitika, pankade maksustamise puudumine, rünnakud sõnavabadusele, WHO pandeemialepinguga seonduv, koroonadiktatuur, vaimse tervise häired ja koolikiusamine, metsade ülemäärane raie ja Rail Balticu projekt, Nursipalu ja Soodla arendused, haridustöötajate madalad palgad ja ülemäärane töökoormus, pere-, lastetoetuste ja erivajadustega inimeste toetuste vähendamine, põllumajanduse allasurumine, migratsioon, keskpankade digiraha kehtestamine, veebigigantide maksustamine, poliitilise süsteemi probleemid ning põhiseaduse mittejärgimine.

Lisainformatsiooni ürituse kohta saab SIIT ja SIIT.

Toimetas Markus Järvi