Mis see "Eesti asi" on, mida IRL-i poolt võrdõigusvolinikuks upitatud Liisa Pakosta ajab? Foto: Scanpix

IRL-i poolt 2015. aasta juunis võrdõigusvolinikuks upitatud ja mõned kuud varem parlamendist välja kukkunud Liisa-Ly Pakosta kutsub poliitikuid üles seadustama Eestis nn "homoabielu" ja juurima välja vihakõnet.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta teatas pressiteate vahendusel, et loobub Ken-Marti Vaherist vabanenud Riigikogu liikme kohast, et pühenduda edaspidigi täielikult "Eesti inimeste võrdsetele võimalustele".

Pakosta sõnul saab ta oma praeguses ametis ehk võrdõigusvolinikuna olla Eestile kasulikum kui Riigikogus IRL-i fraktsiooni naastes. Ühtlasi tegi Pakosta terve rea ettepanekuid selle kohta, kuidas tuleks Eesti elu ümber korraldada.

"Et inimestel oleks võrdsed võimalused, vajavad Eesti elus toimuvad muutused riigipoolset eeskuju ja eestvedamist. … Kui õigusloome ja poliitiline debatt kaasa ei tule, jätame oma lapsed ja ka endi homse kehvemasse, ebavõrdsesse olukorda. Eestis me ehitame oma riiki, mitte reservaati. Oleme globaalses konkurentsis nii inimestena, maakohana kui riigina. Võrdseid võimalusi eesti inimestele mitte luues ohustame oma konkurentsivõimet, sealhulgas töökohti ja investeeringuid, kokkuvõttes heaolu," toonitas võrdõigusvolinik.

Oma pressiteate lõpus tegi Pakosta ka ettepaneku hakata tegutsema nn "homoabielu" seadustamise nimel Eesti Vabariigis.

2015. aasta Riigikogu valimistel kukkus Liisa Pakosta parlamendist välja. Toonase IRL-i esimehe ja sotsiaalministri Margus Tsahkna eestvedamisel leiti talle aga uus soe koht võrdõigusvolinikuna. Foto: Scanpix

"Muudame ära perekonnaseaduse esimese paragrahvi nii, et omavahel saavad abielu registreerida kaks inimest. Aasta on 2017 ja sel teemal pole isegi avalikku arutelu. Ärme halvusta neid, kellele see oleks harjumatu," selgitas ta ning osutas ka vajadusele kärpida nn vihakõne võimalusi.

Perekonnaseaduse § 1 kohaselt saavad abielu sõlmida vaid mees ja naine.

Liisa Pakosta sai võrdõigusvolinikuks 2015. aasta suvel oma erakonnakaaslase, toonase sotsiaalministri ja IRL-i esimehe Margus Tsahkna eestvedamisel ja otsusel, võttes ametijärje üle Mari-Liis Sepperilt ja edestades teist kandidaati, kelleks oli homoseksuaal Christian Veske. Toonasel konkursil võrdõigusvoliniku kohale sobiliku kandidaadi leidmiseks osales 30 inimest, teiste hulgas ka homoaktivistina tuntud Eesti Inimõiguste Keskuse juht Kari Käsper.

Mõned kuud enne võrdõigusvolinikuks saamist oli Pakosta kaotanud valimiste tulemusena oma koha Riigikogus. Pärast võrdõigusvolinikuks kinnitamist astus Pakosta IRL-ist välja, et tegutseda sõltumatu ametiisikuna.

2014. aastal oli Liisa Pakosta Riigikogus üks 40-st kooseluseaduse eelnõu algatajast.