Reformierakonna saadik Valdo Randpere Foto: kuvatõmmist/reform.ee

Reformierakonna parlamendisaadik Valdo Randpere on riigikogu menetlusse andnud ettepaneku korraldada rahvahääletus Eesti Vabariigi territoriaalse puutumatuse üle. Randpere sooviks referendumil näha küsimust, kas Saaremaa tuleks loovutada Läti Vabariigile.

Valdo Randpere pakkus abielureferendumi eelnõu parandusettepanekuna välja rahvahääletuse korraldamist küsimuses, kas Saaremaa tuleks loovutada Lätile.

Randpere ettepanekul tuleks riigikogu otsuse 288 OE eelnõu täiendada uue punktiga sõnastuses "Kas Saaremaa tuleks loovutada Läti Vabariigile?". Vastusevariantidena näeb Randpere parandusettepanek ette lahtreid "jah" ja "ei".

Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab paragrahvis 106, et rahvahääletusele ei saa panna teiste hulgas riigikaitset puudutavaid küsimusi.

"Rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi," seisab põhiseaduses.

Toimetas Markus Järvi

Randpere ettepanekul tuleks riigikogu otsuse 288 OE eelnõu täiendada uue punktiga sõnastuses "Kas Saaremaa tuleks loovutada Läti Vabariigile?".