Philipp Kruse pressikonverentsil Tallinnas Foto: Facebook

Šveitsi vandeadvokaat Philipp Kruse sõnas WHO tulevast lepingut käsitleval pressikonverentsil esinedes, et selliste õiguste andmine WHO-le riigi poolt, mida lepingu eelnõus ette nähakse, on põhimõtteliselt konstitutsiooniõiguse poolt lubamatu ja tühine. 

Kruse peatus oma ettekandes mitmel põhimõttelisel küsimusel, mis puudutab WHO poolt soovitavat nn pandeemia vastu võitlemise lepingut liikmesriikidega.

Alustuseks tõi Kruse välja, et sõlmitav leping on põhimõttelises vastuolus konstitutsiooniõigusega. On põhiseadusevastane, kui lepingu abil hakatakse piirama vaba informatsiooni ja sõnavabadust. Teiseks satub ohtu õigus esitada õigustatud küsimusi nii võimaliku pandeemia enda kui ka sellele reageerimise kohta, näiteks kas  meetmed, mida rakendatakse pandeemia ohjamisel, on proportsionaalsed põhiõiguste riive osas. 

Kruse heidab WHO-le ette, et nad soovivad teatud oluliste põhiseaduslike elementide osas anda kontrolli väikese grupi inimeste kätte, kellel puudub selleks nii põhiseaduslik õigus kui ka sisuline vastutus üksiku riigi kodanike ees.

Kruse toob välja, et riik ei tohi ega saa ühtegi põhiõigust kellelegi üle anda või neist loobuda. Seda ei luba ühegi riigi põhiseadus. Kui riik siiski soovib WHO-le anda olulise kontrolli oma inimeste põhiõiguste üle, siis peab ta muutma oma põhiseadust, mis seda võimaldaks. 

Ettekandja tõi näiteks, et lepingu allakirjutamine looks piltlikult olukorra, kus inimene sõlmib oma arstiga tervisekaitselepingu ja loovutab sellega kõik terviseotsused kellelegi teisele, kes võib edaspidi anda kõikvõimalikke korraldusi, mis siis kas on inimesele aktsepteeritavad või mitte, mis piiravad isikuvabadusi ja mida ei tohi kahtluse alla seada või mille kohta ei tohi küsimusi esitada. Ja kui ravi ei toimi, siis selle kohta infot ei jagata ja kaebusi esitada ei tohi. Kõik kulud aga kannab inimene. 

„Selline leping arsti ja inimese vahel oleks põhimõtteliselt tühine," sõnas Krause. „Ma ei ole lähemalt tudeerinud Eesti põhiseadust, aga Saksamaal, Šveitsis ja Austrias oleks selline leping õigustühine. /…/ Kujutage ette, et selline leping kavatsetakse nüüd sõlmida kogu rahva jaoks." 

Toimetas René Allik