Konservatiivse maailmavaate ja konservatiivse poliitika tähendus vajab senisest palju põhjalikumat lahtimõtestamist, ütles Varro Vooglaid kommentaariks eelmisel nädalal toimunud Konservatiivsele Konverentsile.

Vooglaiu sõnul jäi ta SAPTK poolt korraldatud konverentsiga väga rahule, sest eesmärk tõstatada küsimus sellest, mida üleüldse tähendab konservatiivne maailmavaade, ja teadvustada vajadust sellele küsimusele senisest palju põhjalikumalt vastuseid otsida, sai täidetud.

"Konservatiivsus ei või olla lihtsalt mingisugune sõnakõlks, mida kasutatakse täiesti sisutühjalt ükskõik mis tähenduses, sest vastupidine olukord võimaldab ka poliitikutel käia end välja konservatiividena, isegi kui nad ei ole mitte kunagi avalikult seisnud ühegi konservatiivse ideaali eest," selgitas ta.

"Selline olukord ei ole rahuldav, see ei ole ka vastuvõetav ja me peame seda muutma. Kui saime täna panna kõlama seisukoha, et konservatiivsuse mõiste on kaugelt liiga laiali valgunud ja vajab selgitamist, siis oleme tõepoolest oma eesmärgi saavutanud."

Ühtlasi väljendas Vooglaid lootust, et Konservatiivsest Konverentsist saab iga-aastane traditsioon ning et sellest kasvavad välja üha suurema mõjuga iga-aastased konservatiivse ilmavaate kandjate mõttetalgud.

Konservatiivne Konverents: kuidas saavutada konservatiivne pööre Eestis?