SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid. Foto: SAPTK

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid esitas täna Harju Maakohtule hagi, milles palub kohustada Eesti Rahvusringhäälingut lükkama ümber tema au ja väärikust teotava väära faktiväite ja maksma tema isiklike õiguste rikkumisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitiseks 5000 eurot. 

Vooglaid pöördus kohtusse seoses 24. novembril ETV2 eetrisse lastud saatega „Ongi koik", kus väideti kindlas kõneviisis, et ta on „heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal". Oma hagiavalduses toonitab Vooglaid, et ERR-i poolt tiražeeritud väide on otseselt vale, kusjuures tegu ei ole arvamuse või väärtushinnangu, vaid konkreetse faktiväitega.

„Mind väidetakse tegevat midagi, mida ma ei tee ega ole kunagi teinud. Pidades silmas, et pean veendunud katoliiklasena homoseksuaalseid suhteid sügavalt ebamoraalseks ning et olen 15 aastat truus abielus, peagi juba seitsme lapse isa ning perekondlike väärtuste eest seisva Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks üks asutajatest ja selle juhatuse esimees, on osutatud faktiväide mitte ainult väär, vaid ka tugevasti minu au teotav ehk minu head nime kahjustav," selgitas SAPTK juhatuse esimees kohtule.

Ühtlasi juhib Vooglaid tähelepanu, et püüdis leida probleemile kohtuvälist lahendust, pöördudes esmalt ERR-i nõukogu esimehe Rein Veidemanni ja hiljem ka juhatuse esimehe Erik Roose poole ning seades kokkuleppe tingimuseks ERR-i poolt avaliku vabanduse esitamise. Kuivõrd kohtuvälist kokkulepet ei õnnestunud saavutada, tuli pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

„Kahjuks ei tunnista ERR, nagu oleks midagi valesti tehtud. Nad leiavad, et kuivõrd saade „Ongi Koik" kuuluvat satiiri valdkonda, siis ei olevat selles minu suhtes faktiliselt väärate ja minu au teotavate väidete esitamises midagi lubamatut. Paraku on niisuguse seisukohaga võimatu nõustuda. ERR-i poolt minu au teotava jämedalt väära faktiväite esitamine on õigusvastane sõltumata sellest, millise žanri raames väide on esitatud. Mitte ükski žanr ei vabasta ei ERR-i ega kedagi teist Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgimise kohustusest," toonitab ta.

Hagiavalduse õigusliku alusena osutab Vooglaid põhiseadusele, mis sätestab paragrahvis 17, et kellegi au ega head nime ei tohi teotada, just nagu ka võlaõigusseadusele, mis konkretiseerib paragrahvis 1047 põhiseaduslikku keeldu, öeldes et teise isiku au teotava või teisele isikule majanduslikult kahjuliku asjaolu avaldamine loetakse õigusvastaseks, kui avaldaja ei tõenda, et avaldatud asjaolu vastab tegelikkusele. Võlaõigusseaduse paragrahvi 134 kohaselt tuleb aga isiku au teotamisest tekkinud kahju hüvitamise kohustuse olemasolu korral kahjustatud isikule mittevaralise kahju hüvitiseks maksta mõistlik rahasumma.

Vooglaid rõhutab, et teades, kui palju aega, energiat ja ka rahalisi ressursse kohtuvaidlused neelavad, on ta siiani püüdnud neist hoiduda, olgugi et alust kohtusse pöördumiseks on olnud nii mõnigi kord, ent kusagilt läheb piir.

„Lõputult ei saa lasta konservatiivide suhtes vaenulikult meelestatud liberaalsel meedial neile ebameeldivate inimeste õigustest üle sõita. Eriti oluline on see meie kõigi maksurahast tegutseva rahvusringhäälingu puhul, mis peaks nii eetilistest ja seaduslikest standarditest kinnipidamisel kui ka hea maitse osas olema teistele eeskujuks, mitte lati langetajaks. Fakt on see, et nii madalat ja isiklikul tasandil mõnitavat käitumist, kui ERR endale minu suhtes lubab, ei peaks me minu osalusel juhitavas portaalis Objektiiv mitte kunagi vastuvõetavaks," selgitas Vooglaid.

"Loodetavasti annab see kohtuvaidlus ka ühiskonnas laiemalt selgema arusaamise, millistest standarditest peavad meediaväljaanded teiste isikute au ja väärikuse austamise nõudest tulenevalt kinni pidama," ütles ta teema kokkuvõtteks.

Avalik kiri ERR-i nõukogu esimehele: lugupidamine on kas vastastikune või seda ei ole