Varro Vooglaid pöördus avaliku kirjaga ERR-i nõukogu esimehe Rein Veidemanni poole. Kollaaž: Objektiiv

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid pöördus avaliku kirjaga Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimehe Rein Veidemanni poole, paludes selgitust, miks tiražeerib ERR huumori sildi all isiklikku mõnitamist kätkevaid ja professionaalselt küündimatuid materjale. Avaldame kirja tervikkujul.

Lgp Rein Veidemann!

Pöördun Teie kui Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimehe poole palvega selgitada mõningaid küsimusi seoses 24. novembril ETV2 eetris olnud ja ka ERR-i portaalis esile toodud saatega "Ongi koik", milles keskenduti mh minu isikule.

Esiteks palun, et selgitaksite, kuidas peaks kõnealuses saatelõigus minu kohta esitatud jutt olema naljakas. Objektiivsuse huvides küsisin mitmelt inimeselt, kas nad oskavad selgitada, milles siin huumor seisneb, ent sarnaselt minule nad midagi naljakat ei leidnud. Küll aga arvasid nad, et rahvusringhäälingu eetrit kasutatakse lihtsalt saatejuhile ideoloogiliselt ebameeldiva isiku mõnitamiseks – just nii, nagu saatejuht on seda teinud palju kordi oma YouTube'i kanalis, mh kujutades mind fekaalina. Võimalik, et see arusaam on ekslik, millisel juhul palungi Teilt võtit ERR-i poolt tiražeeritava väidetava huumori lahtimõtestamiseks.

Igal juhul ei oska ma ise kuidagi näha sellisel materjalil ühisosa veel 1980-ndatel ja 1990-ndatel standardiks olnud ETV huumoriklassikaga, mida tõid vaatajateni Sulev Nõmmik, Ervin Abel, Tõnu Aav, Ita Ever, Eino Baskin ja teised, kes tegid head nalja meisterlikult ja ilma, et see kätkeks kunagi kellegi isiklikku alandamist või mõnitamist – rääkimata sellest, et hakata kellegi alandamise ja mõnitamise õigustamiseks huumori sildi taha pugema. Ehk lühidalt: huumorit nähti selles mõttes nagu iga teist žanrit, et selle praktiseerimine ei vabasta kedagi väärikuse säilitamise kohustusest.

Teiseks ja eelnevaga seonduvalt palun selgitust, millele baseerub kõnealuses saatelõigus ERR-i vahendusel kõlama pandud faktiväide, nagu mõtleks mina "geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal". Kuivõrd ma ise ei ole teadlik, et ma kunagi "geiseksile" mõtleks, siis palun avaldada need faktilised asjaolud, millele tuginedes peab ERR võimalikuks lasta eetrisse vastupidise sisuga faktiväite. Küsimus ei ole retooriline, sest vastavalt Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksile, millega ka ERR on seotud, "ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon."

Kuna seda olulises osas või koguni peamiselt noortele suunatud saadet vaatavad eeldatavasti ka nii mõnedki minu laste klassikaaslased ja sõbrad, siis palun ka neile selgituste andmiseks juhiseid selle kohta, kuidas rahvusringhäälingu poolt huumori sildi all nende isa kohta selliste väidete levitamine on rahvusringhäälingu enda juhtkonna poolt põhjendatud. Muu hulgas palun selgitust, kuidas niisuguse materjali eetrisse laskmine harmoneerub rahvusringhäälingu visiooniga teha „kõige kvaliteetsemat, mõjukamat ja usaldusväärsemat eesti ajakirjandust maailmas", rahvusringhäälingu poolt iseendale orientiiriks seatud väärtustega ühendada kõiki, ning rahvusringhäälingu heas tavas sätestatud eesmärgiga tegutseda usaldusväärselt, ausalt, täpselt, meisterlikult, viisakalt ja hea maitsega kooskõlaliselt (sh taktitundeliselt).

Pidades silmas materjali, mille rahvusringhääling lasi ETV vahendusel eetrisse eelmisel aastavahetusel kui aasta ühel kõige vaadatumal ajal, tundub, et huumori sildi all minust kui kristlasest, abikaasast ja laste isast mingisuguse perverdi kuvandi loomine on saanud ERR-is juba mustriks. Minu hinnangul on see ebaväärikas ja häbiväärne, seda enam, et rahvusringhääling peaks olema eetiliste, kultuuriliste ja professionaalsete standardite osas teistele väljaannetele eeskujuks. Loomulikult ei ole mul võimalik omada rahvusringhäälingu suhtes mingit lugupidamist, kui rahvusringhääling tõestab korduvalt alatu käitumisega lugupidamise puudumist minu vastu. Seejuures ei peaks ma mingil juhul võimalikuks minu osalusel juhitud portaali Objektiiv tegevuses ka kõige ebameeldivamate ideoloogiliste oponentide suhtes nii madalale langeda. Aga kui Teil on rahvusringhäälingu nõukogu esimehena asjast teistsugune arusaam, siis palun selgitage sedagi.

Heade soovidega

Varro Vooglaid
Eesti Vabariigi maksumaksja ehk ERR-i rahastaja

Kõnealuseid saatelõike saab vaadata siit: