Illustratsioon: elnur/Bigstockphoto.com

Terviseamet jätkab koroonastatistika manipulatiivse esitamisega igapäevast avalikkuse eksitamist hoolimata sellest, et niisuguse teguviisi lubamatusele on juhitud selgelt tähelepanu. Mingit selgitust niisugusele käitumisele ei anta, aga seda jätkatakse tuima järjekindlusega, kirjutab Varro Vooglaid.

Juba mõnda aega tagasi, täpsemalt 27. septembril saatsin terviseametile protestikirja, kus toonitasin, et koroonastatistika manipulatiivse esitamisega avalikkuse eksitamine ei ole vastuvõetav. Kirjutasin sellest probleemist ka siin samas Objektiivis.

Konkreetselt osutasin terviseameti poole pöördudes sellele, et nii tuvastatud nakatumisjuhtumite kui ka hospitaliseeritute arvu kajastades on otseselt ja vaieldamatult väär arvata alustatud, ent mitte lõpetatud vaktsineerimiskuuriga inimesed vaktsineerimata inimeste katergooriasse. Ilmselgelt ei ole õige arvata vaktsineeriMATA inimeste hulka neid inimesi, kes on reaalselt vähemalt ühe doosiga vaktsineeriTUD.

Muidugi ei ole raske arvata, miks statistikat sedasi reaalsust moonutavalt esitatakse – see võimaldab vaktsineerimispropagandistlikel eesmärkidel näidata vaktsineerimata inimestele arvatud numbreid suuremana kui need tegelikult on.

Eriti kurioosne on seejuures asjaolu, et väga lihtne oleks esitada statistikat ausameelselt: numbrid tuleks esitada mitte kahes, vaid kolmes kategoorias, millest esimeseks on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga isikud, teiseks alustatud, ent mitte lõpetatud vaktsineerimiskuuriga isikud ja kolmandaks reaalselt vaktsineerimata isikud.

Selle asemel, et niisuguse ilmselge avalikkuse eksitamise pärast avalikult vabandust paluda ja see lõpetada, jätkab terviseamet tuimalt sama manipulatsiooni päevast päeva.

Pikemalt probleemi kommenteerimise asemel toon alljärgnevalt välja oma 27. septembri kirja terviseametile, terviseameti 1. oktoobri vastuse ja omakorda minu samal kuupäeval saadetud vastuse, millele enam mingit reaktsiooni ei järgnenud.

Meediat ei paista see manipulatsioon vähimalgi määral häirvat, sest just meedia vahendusel seda manipulatsiooni igapäevaselt ellu viiaksegi – kaasa aitavad nii ERR, Postimees, Delfi/EPL, Õhtuleht kui ka raadio- ja telejaamad.

Lisaks tasub tähele panna, et terviseamet ei esita üldse infot selle kohta, kui paljud uuesti nakatunud või hospitaliseeritud isikud on varem Covid-19 läbipõdenud. Sellegi põhjust ei ole raske aimata: kui need numbrid igapäevaselt avalikustataks, siis oleks kohe selge, et läbipõdemisest saadud immuunsus on vaktsineerimisest saadu suhtes ülimuslik ning see omakorda õõnestaks vaktsineerimispropaganda narratiivi aluseid.


From: Varro Vooglaid varro.vooglaid@saptk.ee
Date: 27. September 2021 at 10:07:54 EEST
To: info@terviseamet.ee
Subject: Protest

Tere!

Soovin avaldada protesti terviseameti poolt läbiviidava süstemaatilise manipulatsiooni vastu, mis seisneb asjaolus, et avalikkusele edastatakse statistilisi andmeid valelikult ja järjepidevalt reaalsust moonutavalt.
Siin näide vaid ühest päevast, kuidas see manipulatsioon jõuab meedia kaudu sadade tuhandete inimesteni:

– ERR: https://www.err.ee/1608351176/koroonaviirusega-on-haiglas-182-inimest
– Delfi: https://www.delfi.ee/artikkel/94683949/graafikud-covid-19-tottu-vajab-haiglaravi-149-inimest-lisandus-465-positiivset-testi-suri-uks-inimene
– Postimees: https://tervis.postimees.ee/6931752/oopaevaga-lisandus-465-koroonapositiivset-suri-uks-nakatunu 
– Õhtuleht: https://tervis.ohtuleht.ee/1043965/koroonaviirusega-on-haiglaravil-149-inimest-oopaevaga-lisandus-465-uut-nakatunut-ja-suri-uks-inimene

Puudub igasugune õigustus sellele, et igapävaselt nii hospitaliseeritute kui ka nakatunute kohta andmeid avaldades arvatakse juba ühe või ka kaks vaktsiinidoosi saanud inimesed, kelle vaktsineerimiskuur ei ole lõpetatud, vaktsineerimata inimeste hulka.

Sellega eiratakse elementaarset tõsiasja, et inimesi, kellele on reaalselt vaktsiini süstitud, ei saa ühegi mõistuspärase kriteeriumi kohaselt käsitleda vaktsineerimata inimestena. Manipulatsiooni tulemusel näidatakse vaktsineerimata inimeste arvele kantud nakatumis- ja hospitaliseerimisjuhtumite osakaalu kõigist juhtumitest reaalsusest tunduvalt suuremana.

Seejuures ei oleks sugugi keeruline niisugusest manipulatsioonist hoiduda ja esitada statistikat ausameelselt. Selleks tuleks esitada andmed mitte kahes, vaid kolmes kategoorias: (1) vaktsineerimata inimesed, (2) alustatud, ent mitte lõpetatud vaktsineerimiskuuriga inimesed ja (3) lõpetatud vaktsineerimiskuuriga inimesed.

Eelnevat silmas pidades nõuan, et terviseamet lõpetaks viivitamatult niisuguse avalikkusega manipuleerimise. Ühtlasi palun vastust nii küsimusele sellest, miks on terviseamet sellisel moel avalikkusega manipuleerinud, kui ka küsimusele sellest, kes ja kuidas sellise manipulatsiooni eest vastutab.

Lugupidamisega

Varro Vooglaid
Portaal Objektiiv


From: delta@terviseamet.ee
Date: 1. October 2021 at 13:46:24 EEST
To: Varro Vooglaid varro.vooglaid@saptk.ee
Subject: Protest valeinfo avaldamine

Tere

Nakatumiste puhul on oluline eristada lõpetatud vaktsiinikuuriga inimesi ülejäänutest, sest poolelioleva immuniseerimisega inimesed ei ole vaktsiinitootja lubatud kaitset veel saavutanud. Inimene loetakse täielikult vaktsineerituks alles pärast kindla aja möödumist teisest doosist (Pfizer 7 päeva, Moderna 14 päeva).

Lugupidamisega

Terviseamet
Tel 794 3500
E-post info@terviseamet.ee


From: Varro Vooglaid varro.vooglaid@saptk.ee
Date: 1. October 2021 at 14:56:43 EEST
To: Terviseamet info@terviseamet.ee
Subject: Re: Protest valeinfo avaldamine

Tere!

Teie vastus on puhtformaalne ja ignoreerib täielikult minu poolt osutatud probleemi.
Ma saan väga hästi aru, et poolelioleva vaktsineerimiskuuriga inimesed ei ole lõpetatud vaktsineerimiskuuriga inimesed – see on elementaarne.

Aga teie peaksite just sama hästi aru saama sama elementaarsest tõsiasjast, et poolelioleva vaktsineerimiskuuriga inimesed (ehk inimesed, kellele on reaalselt vaktsiini süstitud) ei ole ka vaktsineerimata inimesed.

Seega, kui te esitate avalikkusele statistikat viisil, et poolelioleva vaktsineerimiskuuriga inimesed on arvatud vaktsineerimata inimeste hulka, siis te valetate avalikkusele tahtlikult ja teadlikult, et seeläbi avalikkusega manipuleerida.

Niisugune käitumine ei ole vastuvõetav ja tuleb viivitamatult lõpetada.

Seda enam, et puuduvad takistused, mis ei võimaldaks esitada statistikat kolmes kategoorias: lõpetatud vaktsineerimiskuuriga inimesed, poolelioleva vaktsineerimiskuuriga inimesed ja reaalselt vaktsineerimata inimesed.

Kõike head!

Varro Vooglaid