Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kiriku kõrge esindaja isa Vsevolod Tšaplin seadis oma hiljutises avalduses kahtluse alla majandusliku "turufundamentalismi" ning ütles, et "tarvis on liikuda kasvule orienteeritud majanduslikult mõtlemiselt seesugusele mõtlemisele, mis lähtub eesmärgist kujundada välja majanduslik sõltumatus."

"Praegusel ajal ütlevad paljud tuntava põlgusega ja halvakspanuga, et õigeusklikud rahvad ei ole majanduslikult edukad. Nad joonistavad diagramme, mis peaksid näitlikustama majandusliku õitsengu sõltuvust ühiskonna religioossest taustast. Nad usuvad, et kõige edukamad on ateistid, kellele järgnevad protestandid, kellest omakorda jäävad maha katoliklased ja et ortodoksid on kõige õnnetumad."

Selle asemel, et niisuguse väite esitajatele vastu vaielda, selgitas Moskva Patriarhaadi Kiriku ja ühiskonna vaheliste suhete osakonda juhtiv isa Tšaplin, et "varem või hiljem majanduskasv peatub, sest planeedi ressursid on piiratud, ning arutu nõudlus ei saa igavesti kasvada."

"Õigeusu tsivilisatsiooni on alati iseloomustanud orienteeritus isemajandamisele," lisas isa Tšaplin. "Meie traditsioon õpetab meile mitte püüdlema selle poole, et lõputult kasvatada oma materiaalset rikkust, vaid olla rahul selle vähese või mõistliku hulga maiste hüvedega, mis meie käsutusse on antud. Ma usun, et tulevik kuulub seesugusele suhtumisele."

Allikas: Interfax