Foto: TatianaGreat/Bigstockphoto.com

Paljudes lääneriikides tähistati 8. juulil nn seksuaalvähemuste päeva, mille raames toimusid nii Tallinnas kui ka mitmetes teistes linnades, kaasa arvatud Londonis, “homouhkuse marsid”. Venemaal tähistatakse samal päeval aga juba kümnendat aastat perekonna, armastuse ja truuduse päeva.

Perekonna, armastuse ja truuduse päeva tähistamisega tehti algust 2008. aastal, mis kuulutati Venemaal riigiduuma saadikute eestvedamisel perekonna aastaks. Selle päeva tähistamise traditsiooni toetavad Venemaal kõik usuühendused, sest perekond, armastus ja truudus on religioonide ja konfessioonide piire ületavad väärtused. Samuti on selle päeva tähistamisel tugev valitsuse ja õigeusu kiriku poolne toetus.

Perekonna, armastuse ja truuduse päeva tähistamine kogub Venemaal iga aastaga üha enam populaarsust. Paljudes linnades korraldatakse sel puhul klassikalise ja religioosse muusika kontserte, suurte perekondade pidustusi, tänutseremooniaid enam kui 25 aastat abielus olnud paaridele, heategevusüritusi, perekondade piknikke ja tantsuballe.

Mitmetes piirkondades on pikalt abielus olnud paaridele antud tänuavaldusena ka rahalisi preemiaid. Sel päeval abiellub tavalisest kordades rohkem paare ning paljudes kohtades toimuvad eraldi üritused, kus aasta varem samal päeval abiellunud annavad vastselt abiellunud paaridele sümboolselt teatepulga üle.

Samuti on mitmed Venemaa omavalitsused hakanud juurutama tava, et 8. juulil ei ole abielulahutused võimalikud. Sel nädalal, millesse langeb 8. juuli, on mitmed haiglad asunud viima ellu tava mitte teha aborti või veenda kõiki abordisooviga naisi sellest plaanist loobuma.

Näide perekonna, armastuse ja truuduse päeva kampaaniast.
Perekonna, armastuse ja truuduse päeva hiiglaslik reklaam majaseinal.
Kaader ühelt perekonna, armastuse ja truuduse päeva tähistamiseks korraldatud kontsertilt. Foto: Provoslavie.ru

Perekonnapäeva sümboliks on valitud karikakraõis, millega on vene rahvatraditsioonis juba aastasadu tähistatud armastust ja truudust. Perekonna, armastuse ja truuduse päeval tõstetakse esile abielu ja perekonna aluseks olevaid väärtusi, muu hulgas elukestvat truudust ning paljulapselisust. Mitmel pool Venemaal, kaasa arvatud suurlinnades viiakse sel puhul ellu avalik tänavakampaania kõnealuste väärtuste au sisse tõstmiseks.

Näiteks Peterburis oli perekonna, armastuse ja truuduse päeva tähistamise keskuseks katedraali esine väljak Peeter-Pauli kindluses. Pidustustele kutsutute seas olid esile tõstetud vähemalt 35 aastat abielus olnud paarid, eelmisel aastal samal päeval abiellunud ja nüüdseks juba lapse saanud paarid ning hiljuti abiellunud paarid. Pärast pidustuste ametliku osa lõppu toimus hiljuti abiellunud paaride rongkäik, mis lõpetati ühise tantsimisega.

Moskvas toimus aga päeva tähistamiseks rohkem kui tuhat üritust. Muu hulgas leidis aset suur vabaõhukontsert, kus tõsteti esile pikalt abielus olnud ja 25-aastast või suuremat ümmargust abieluaastapäeva tähistavaid paare, kellele anti ka Moskva vanemliku aupaiste aurahad.

Perekonna, armastuse ja truuduse päeva tuntakse ka 13. sajandil Muromi linna valitsejaiks olnud Püha Peetri ja Püha Fevronia päevana, sest nemad on ortodoksi traditsioonis abielu ja perekonna kaitsepühakud. Püha Peetri ja Püha Fevronia püha tähistamine oli Venemaal enne 1917. aasta revolutsiooni väga populaarne.

2013. aastal keelati Venemaal homopropaganda alaealiste seas – seaduseelnõu poolt hääletas 436 duumasaadikut, üks jäi erapooletuks. Käesoleva aasta juunis langetatud otsusega asus Euroopa inimõiguste kohus aga seisukohale, et see seadus on diskrimineeriv ja “homofoobiat õhutav” ning sellisena Euroopa inimõiguste konventsiooniga vastuolus.

2015. aastal tähistati perekonna, armastuse ja truuduse päeva esimest korda ka õigeusklikus Serbias.

Eestis ei ole sarnaseid kampaaniaid kunagi korraldatud. Sotsiaalministeerium ja selle allasutusena tegutsev Tervise Arengu Instituut on kinnitanud, et ei ole mitte kunagi viinud ellu ega toetanud ühtegi kampaaniat, mis tõstaks oluliste väärtustena esile perekonnakesksest eluviisi, abiellumist ega abikaasade vahelist truudust. Küll aga on sotsiaalministeerium aastaid rahastanud erinevaid homopropagandistlikke kampaaniaid, nagu näiteks kampaaniad “Erinevus rikastab” ja “Kumm on seks”.

Perekonna, armastuse ja truuduse päeva patroonid, püha Peeter ja püha Fevronia, kes on ortodoksi traditsioonis abielu ja perekonna kaitsepühakud. Foto: Bigstockphoto.com