"Hullem kui Trump!" Guy Verhofstad ütles Poola kohta ilmselt nii halvasti, kui vähegi oskas. Foto: Euroopa Parlament/ Flickr

Guy Verhofstadt tembeldas Poola "hullemaks kui Trump" pärast seda, kui sealne asepeaminister Jarosław Gowin ähvardas ignoreerida Euroopa Kohtu otsust nende kohtureformi osas.

Euroopa Parlamendis Brexiti-koordinaatorina tegutsev Verhofstadt reageeris Daily Expressi teatel raevunult, kirjutades Twitteris, et "Poola valitsus deklareerib, et kavatseb "ignoreerida" Euroopa Kohut: PiS (valitsuserakond Õigus ja Õiglus – toim) on hullem kui Trump! Isegi see Donald seal kuuletub kohtuostustele."

Euroopa Kohus on alustanud aruteludega selle üle, kas Poola kohtureformid rikuvad Euroopa Liidu reegleid.

Poola ülemkohus on kõnealuse seaduse kuni Euroopa Kohtu otsuse teatavakstegemiseni ootele pannud.

Gowin on Euroopa Liidu seadusandjatele väljakutse esitanud ning tõotanud ignoreerida kohtu otsust, kui see nende seaduse blokeerib.

Minister ütles Poola meediale, et seaduse blokeerimise korral "pole Poola valitsusel tõenäoliselt muud valikut…, kui ignoreerida Euroopa Kohtu otsust, mis oleks vastuolus Lissaboni leppe ja kogu Euroopa integratsiooni vaimuga."

Poola asepeaminister hoiatas samuti, et Euroopa Liit riskib euroskeptilise liikumise hoogustumisega Euroopas.

"Kui tribunal Luksemburgis peab end kompetentseks toetama väikese Poola kohtunike rühma seisukohta, kannustab see euroskeptilisi kogukondi kõikjal Euroopas," ütles Gowin.

Samuti rõhutas ta, et kui Euroopa Liit toetab pigem Poola kohtunikke kui valitsust, kahjustab ta liikmesriikide suveräänsuse printsiipi blokis.

"See õõnestab Euroopa Liidu fundamentaalset rahvusriikide suveräänsuse põhimõtet," ütles ta.

Samal ajal jätkab Poola oma kohtureformide elluviimist ning kuulutas läinud nädalal välja 12 uut kohtunikku, kes vahetavad välja uue seaduse tagajärjel vallandatavad kohtunikud.

Verhofstadt tahab, et Euroopa Liit saaks "tervikuna" rakette tulistada