Dokumentaalkäsitluse "Karantiin" autorid on saanud valmis lühivideo, mis annab ülevaate rohepöördeks nimetatud ideoloogilise, poliitilise ja majandusliku programmiga seonduvatest põhimõttelistest probleemidest.

Veidi üle 8 minuti pikkuses videos osutatakse muu hulgas sellele, et nn rohepöörde käigus toimub ülimastaapne varade ümberjagamine ning tähelepanu pööratakse ka selle programmiga kaasnevatele hiiglaslikele keskkonnakahjudele.

Pikem dokumentaalne käsitlus nn rohepöördest avaldati juba käesoleva aasta märtsikuus ja see kandis pealkirja "Rutakas rohepööre: utoopia valusad vitsad".

Toimetas Varro Vooglaid