Vastvalitud Ühendriikide presidendi Donald Trumpi vastastes protestides on maskid taas kord langenud. Maski tagant paistab pahemliberaalsete jõudude pale, mille tegelikke grimasse peaks olema igal mõtleval inimesel suhteliselt ebameeldiv vaadata. Vaadake videokollaaži protestide valitud paladest! 

Pahemlaste käitumisest võib mõista, et kompromissile pole nende puhul võimalik loota ja nad ei suuda leppida demokraatlike valimiste legitiimse tulemusega.

Kõige selle taga on lihtne diagnoos: infantiilse psüühikaga inimese sündroom, mis kutsub esile jalgade trampimist, seosetute hüüdlausete karjumist, ümbritsevate esemete lõhkumist ja ohjeldamatuid raevupurskeid juhul kui subjekt ei ole saanud nüüd ja kohe seda, mida ta tahtis. Seda, mida ta tahtis, dikteerib aga massikultuur, mille keskse sisu eest vastutavad üksikud huvigrupid ja massikultuuri loov eliit.

Vaata lisa videorepliigist!