Viktor Orbán kõnelemas Euroopa olevikust ja tulevikust

Esinedes 30. oktoobril Budapestis toimunud konverentsil, rõhutas Ungari peaminister Viktor Orbán, et Euroopa tuleviku üle arutledes tuleks sihiks seada tugev ja kristlik Euroopa. Viidates ühendatud Euroopa idee alusepanijale Robert Schumanile märkis Ungari peaminister: "Euroopa on kristlik või teda ei ole üldse."

Viktor Orbán peatus oma kõnes muuhulgas asjaolul, et tänapäeva Euroopas ei ole teatud sõnad – nagu näiteks "tara", mille abil Ungari illegaalsete migrantide eest oma piire kaitseb – vastuvõetavad.

"Ja see peab olema Euroopa, mis on rajatud mõtte-, sõna- ja arvamusvabadusele? Et me ei või probleeme, mõtteid ja ettepanekuid isegi arutada? Mu daamid ja härrad, minu arvates on meil suur probleem," lausus Orbán.

Kõne lõpuosas rõhutas Ungari peaminister, et Euroopa üle debateerides tuleks sihiks seada tugev ja kristlik Euroopa, kus ungarlased saaksid elada omakorda tugevas ja kristlikus Ungaris.

"Neile, kelle arvates see ei ole "euroopalik mõte", tahaksin ma meenutada mõtteavaldust Schumanilt, kes oli üks meie [ühendatud Euroopa idee] alusepanijatest. Ta ütles järgmist: "Euroopa on kristlik või teda ei ole üldse." Euroopa ees on mõlemad teed lahti," tõdes Viktor Orbán.

Vaata ingliskeelsete subtiitritega videolõiku Ungari peaministri kõnest siit.