Eesti LGBT Ühingu "haridusspetsialist" Maret Ney ja tegevjuht Kristel Rannaääre. Foto: Scanpix

Varro Vooglaid ja Veiko Vihuri juhtisid seekordses vestlussaates tähelepanu asjaolule, et Eesti LGBT Ühingu propaganda ja lobitöö riiklik rahastamine paistab olevat otseselt seadusega vastuolus.

Saates tuli juttu mitmetest aspektidest seonduvalt homolobi riikliku rahastamisega, aga ühena olulisematest momentidest peatuti küsimusel sellest, kas sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingule riikliku rahalise toetuse eraldamine on üleüldse seadusega kooskõlas.

Nimelt ütleb hasartmängumaksu seadus, mille alusel toetust eraldatakse, paragrahvis 7, et hasartmängumaksust laekunud rahaga võib sotsiaalministeeriumi kaudu rahastada nimetatud ministeeriumile laekunud summast 93,5 protsendi ulatuses meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud projekte ning 6,5 protsendi ulatuses hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevusi.

Homopropaganda ja homolobi riiklik rahastamine ei paista mahtuvat ühtegi nimetatud kategooriatest.

Lisaks eelnevale vaadati veidi lähemalt ka seda, milleks Eesti LGBT Ühing üleüldse 2019. aastaks sotsiaalministeeriumi kaudu koguni ligi 140 000 eurot maksumaksjate raha küsis. Muu julgas tuleb rahastustaotlusest välja, et suuri summasid küsiti nii töötasudeks, kontorikuludeks, propgandaks (nimetatud teavituseks) kui ka lobitööks (nimetatud huvikaitseks).

"Näotu fakt, millest ei taheta avalikult rääkida, on see, et juba aastaid on suurim homopropaganda rahastaja Eestis ei keegi muu kui Vabariigi Valitsus," toonitas Vooglaid, osutades sotsiaalministeeriumi kaudu eraldatavale rahale.

Kuula saatest lähemalt!

Eesti LGBT Ühing vassib seonduvalt alaealiste nõustamisega "soovahetuse" asjus