Varro Vooglaid 9. veebruaril 2023 SAPTK "Konservatiivses Klubis". Foto: Illimar Toomet

Varro Vooglaid vaidlustas Tallinna Ringkonnakohtus Tallinna Halduskohtu hiljutise otsuse, millega jäeti rahuldamata tema kaebus vaktsiinipasside süsteemi õigusvastaseks tunnistamiseks. Vooglaiu sõnul on tegu põhimõttelise tähtsusega vaidlusega ja ta on vajadusel valmis õigluse maksmapanemiseks läbima kõik kolm kohtuastet.

Täna esitas Varro Vooglaid apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule, paludes tühistada Tallinna Halduskohtu otsuse ning teha uus otsus, millega tuvastada koroonapasside süsteemi aluseks olnud Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 õigusvastasus.

Vooglaiu sõnul on kõnealuse kohtuvaidluse tuumaks küsimus sellest, kas koroonapasside süsteemi kehtestamisel Covid-19 läbipõdenute diskrimineerimine võrreldes vaktsineeritutega oli teaduslikult ja faktiliselt põhjendatud või mitte. 

Teatavasti anti vaktsineeritutele eksitavalt nakkusohutustõendiks nimetatud koroonapass 12-ks kuuks, läbipõdenutele aga vaid 6 kuuks, ehkki teaduslikele uuringutele ja ka statistikale tuginedes on läbipõdemisest saadud immuunsus vaktsineeritust saaduga võrreldes laiema spektriga ja pikemaajalisem.

"Kahetsusväärselt nähtub halduskohtu otsusest tahtmatus arvestada pärast esimest Covidi ehmatust tekkinud arvestatavate teaduslikult põhjendatud seisukohtadega, mille järgi loomulik immuunsus annab vähemalt sama tõhusa kaitse kui vaktsiiniimmuunsus," ütles apellatsioonkaebuse esitamist kommenteerides vandeadvokaat ja advokaadibüroo LEVIN partner Paul Keres, kes on koos advokaat Joonas Põderiga kõnealuses kohtuvaidluses Vooglaidi esindajaks.

"Teadlaste seisukohtade mittearvestamist põhjendati erinevate riigiasutuste soovitustega. Paraku on just riigi tegevus see, mida halduskohus peab kontrollima, vajadusel tuginedes ekspertarvamustele. Just selle jättis halduskohus siin tegemata," lisas ta.

Vooglaidi sõnul on kõnealuse kohtuvaidluse jätkamine vajadusel läbi kõigi kolme kohtuastme tema jaoks põhimõtte küsimus.

"See vaidlus on juba läinud väga kalliks, aga seda ei saa ka pooleli jätta – minu jaoks on oluline saada selgust, kas kodanikel, kelle põhiseaduslikke õigusi on teatud poliitilise agenda elluviimiseks ilmselgelt rikutud, on võimalik kohtusüsteemist oma õigustele kaitset saada või mitte," märkis ta.

"Tõendusmaterjali, millest nähtub vaktsiinipasside süsteemi teaduslik põhjendamatus, on lademetes – küsimus on aga selles, kas seda tõendusmaterjali tahetakse näha ja arvesse võtta või eelistatakse seda mitte teha, et mitte tunnistada valitsuse poolt kehtestatud piirangute põhjendamatust ja õigusvastasust," lisas Vooglaid.