WHO-lt õigusriigi põhimüõtete järgimist nõudva pöördumise koduleht Pilt: ekraanitõmmis

Ameerika Ühendriikide New Jersey osariigi kongressi vabariiklasest saadiku Chris Smithi eestvedamisel kogutakse allkirju pöördumisele, milles Maailma Terviseorganisatsioonilt nõutakse õigusriigi põhimõtete järgmist. 

Maailma Terviseorganisatsioon üritab 27. mail algaval Maailma Terviseassambleel võtta vastu pandeemialepingu ja suruda läbi rahvusvaheliste terviseeeskirjade muudatused 

Maailma Terviseassamblee reeglite ja rahvusvaheliste terviseeeskirjade artikkel 55(2) kohaselt peab kõikidele juhiste muudatustele ning uutele lepingutele eelnema neljakuuline järelemõtlemise aeg.

"Iga esitatud muudatuse peab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor edastama kõikide riikide osapooltele vähemalt neli kuud enne Terviseassambleed, millele see on esitatud kaalutlemiseks," kirjutatakse WHO terviseeeskirjades.

Rahvasaadik Smithi algatuses pöördutakse kõikide maailma rahvaesindajate poole, et viimased nõuaksid WHO-lt kas pandeemialeppest ja rahvusvaheliste terviseeeskirjade muudatustest loobumist või nende edasilükkamist. Seda on vaja teha juba põhjusel, et WHO ei järgi enda kehtestatud neljakuulise ooteaja reeglit.

Rahvaesindajate allkiri aitab kaasa, et WHO peaks kinni õigusriigi põhimõtetest ja tagatud oleks riikide iseseisvus. Säherdused olulise tähtsusega otsused tuleb langetada hoolika kaalutlemise järel, sellised lepingud ja muudatused tuleb koostada ning nende kohta otsused langetada läbipaistavalt, austades kõiki õiguslikke norme.

Pöördumises nõutakse WHO juhilt Tedros Adhanom Ghebreyesuselt, et (1) hääletusprotsess oleks nõuetekohane; (2) hääletamisele pannakse selge ja lõpliku sõnastusega tekstid, mille tähendus on lahti seletatud dokumendis endas ja (3) WHO ülesanne peab olema ainult arutelude korraldamine, mitte nende tulemuste ette kirjutamine. Läbi rääkida ja otsuseid langetada saavad ainult liikmesriigid. Äkilised ja mitmed üheaegselt toimuvad läbirääkimised, mis ei arvesta väiksemate riikide huvidega, on vastuolus rahvusvahelise õiguse põhimõtetega.

Allkirju kogutakse kuni Maailma Terviseassamblee lõpuni (1. juunil), kuid esimene pöördumine saadetakse Tedrosele pühapäeval 26. mail, Eesti aja järgi kell üks öösel/hommikul.  

Uudise kirjutamise ajaks on pöördumisele andnud allkirja 182 rahvaesindajat 29-st riigist. 

Toimetas Karol Kallas