Lapsed koduõppel. Foto: St Anne's Helper

USA rahvaloenduse büroo (United States Census Bureau) andmetel on Ühendriikides kodus koolitust saavate laste arv kasvanud viimase kahe aasta jooksul 300% võrra, vahendab väljaanne American Thinker.  

Hiljuti avaldatud statistika kohaselt oli 2020 oktoobri seisuga üle kümnendiku 23 miljonist majapidamisest ehk 11,1% pühendunud täielikult laste kodukoolitusele.

Oluline on tähele panna, et tegemist ei ole lastega, kes jäid koju vanemate soovide vastaselt seoses COVID-19 vastu rakendatud meetmetega, mis hõlmasid endas tihti ka koolide sulgemist ja distantsõpet. 

Statistika ei peegelda ka õpilasi, kes teostavad jätkuvalt kodudes virtuaalselt kaugõpet, ent on immatrikuleeritud avalikesse või erakoolidesse. Statistika kajastab täielikult kodukoolitust saavaid lapsi. 

Äsja avaldatud statistika peegeldab seda, kuidas koroonameetmete tõttu (kohustuslik maskikandmine, jms) otsustasid paljud majapidamised 2020 aastal kodukoolituse kasuks.

Ametnikele tuli üllatusena tõsiasi, et väga suur osa nendest majapidamistest otsustasid jääda koduõppele truuks ka pärast koroonameetmete taandumist, otsustades jätta lapsed ka 2021-22 kooliaastaks kodusele õppele. 

USA rahvaloenduse büroo on kogunud statistikat USA rahvastiku kohta juba 80 aastat, eesmärgiga pakkuda valitsusele informatsiooni poliitiliste otsuste langetamisel. 

Toimetas Markus Järvi