Roheliste esimees Aleksander Laane selgitab, millised on Rail Balticu mõlemalt küljelt tarastatud ja kinni ehitatud trassiga kaasnevad keskkonnamõjud.

Roheliste esimees Aleksander Laane tuletab meelde üldist põhimõtet, mille kohaselt maksab iga samm, mis vähendab elurikkust, meile pikemas perspektiivis kätte.

“Isegi siis, kui me ei suuda seda mõju hinnata, tuleb see ikka meie vastu. See on lihtsalt paratamatus ja kogu maailma kogemus, et mõjud ilmnevad võib-olla aastate või aastakümnete pärast, aga need mõjud ei ole kunagi positiivsed,” selgitab Laane.

Selliste suurte projektide puhul tuleb Laane hinnangul lähtuda ettevaatusprintsiibist – kui me ei suuda tõestada, et miski on ohutu, siis järelikult on see ohtlik.

“Kui võtame arvesse Tartu maantee kogemuse ökoduktidega, siis teame, et sealt jalutavad üle rebased, inimesed, kassid ja koerad, aga põdrad sealt üle ei lähe. Lihtsalt ei lähe ja punkt. Miks, keegi täpselt ei tea,” toob Laane näite Tallinn-Tartu maantee kogemustest.

Laane sõnul on keskkonnamõjude hinnang ja uuringud on Rail Balticu praeguse trassivaliku puhul tegemata. “Kuna keegi pole neid loomaradasid uurinud ja reaalseid lahendusvariante välja pakkunud, siis tuleb Rail Balticule pidurit tõmmata,” ütleb Laane.

“Välja pakutud ökoduktid kindlasti ei täida oma ülesannet. Me saaks rääkida trassi väikesest mõjust siis, kui see oleks tõstetud postide otsa. Seda keegi praegu ei plaani ja seda peetakse väga kalliks. Kõik, mida me teeme elurikkuse vähendamiseks, pöördub meie vastu varem või hiljem. Seda kindlasti ei tohi lubada,” seletab Roheliste esimees.

“Kui meil on põllupidaja seal samas trassil, siis kombainiga sõita kümme kilomeetrit ringi, et kuskilt läbi pääseda, on tohutu kulu ja probleem. Metsaveotraktoriga minna oma metsa – jälle tohutu kulu ja probleem,” loetleb Laane Rail Balticust tingitud probleeme ümberkaudsete elanike jaoks.

“Loomad kahjuks ei räägi, aga inimesed räägivad ja seepärast tuleb esile tuua ohud, mis Rail Balticuga kaasnevad. Kahepaiksed loomad ei pruugi ületada barjääri ja nad lihtsalt ei lähe selle raudteetrassi peale. Selliseid näiteid saab tuua väga palju.”

Aleksander Laane hinnangul ei ole meil vaja sellist trassi valida, kui meil on olemas teine trass, mis on hetkel juba olemas.

“Niikaua kui me pole koppa maasse löönud ja valli kokku kuhjanud, niikaua pole midagi katki. Kuni see kõik on paberil, võiks see kõik paberile jäädagi. Kirjutame lihtsalt uue paberi. See on inimese loodud ja inimese poolt muudetav,” tõdeb Laane.

Rohelised on algatanud ka petitsiooni, millega kutsutakse üles loobuma Rail Balticu projektist praegusel kujul, kus rajatakse Eestimaad poolitav täiesti uus taristu.

“Leiame, et Eesti olemasoleva raudteevõrgu rekonstrueerimine võimaldab luua Euroopaga toimivad head rahvusvahelised ühendused ja Rail Balticu projekti saaks suunata Eestile kasulikumaks ja kasumlikumaks,” seisab petitsioonis.

Petitsiooni saab allkirjastada siin.