Foto: Piqsels

E-kirjavahetus näitab, kuidas üks maailma kaalukamaid Covidi eksperte Anthony Fauci tellis Covid-19 laboripäritolu välistava uuringu, mida ta hiljem kasutas haiguse laboripäritolu eitamiseks.

Ameerika Ühendriikide kongressis on moodustatud SARS-CoV-2 päritolu uuriv komisjon. Komisjoni käsutuses on e-kirjavahetus, mis näitab, et Fauci tellis 2020. aasta veebruaris ühese eesmärgiga "teadustöö", mis pidi "tõestama", et Covid-19 on looduslikku päritolu ja ei ole inimeste kätetöö vili, vahendab New York Post.

Neli nädalat hiljem välistas Fauci viidatud "teadustööle" toetudes Valges Majas toimunud pressikonverentsil haiguse laborilekke, tehes sealjuures näo, et ta ei tunne antud "teadustöö" autoreid ja tal endal pole sellega midagi pistmist. 

"Hiljuti valmis uuring, milles grupp kõrge kvalifikatsiooniga virolooge vaatasid nahkhiirtes [viiruste geneetilisi] järjestusi, kuidas need [viirused] arenevad ja nende mutatsioone, mida läks vaja jõudmaks maani, kus see on praegu ja mis vastab täielikult arusaamisele, et haigus hüppas ühelt loomaliigilt inimesele," rääkis Ameerika Ühendriikide Riikliku Allergia ja Nakkushaiguste Instituudi (NIAID) juht 2020. aasta 17. aprillil ajakirjanikele.  

Viidatud "teadustöö" kannab nime "SARS-CoV-2 lähimine algupära" (The Proximal Origin of SARS-CoV-2) ja see saadeti kokkukirjutamise käigus vähemalt kaks korda Faucile "paranduste" sisseviimiseks enne kui see avaldati 2020. aasta 17. märtsil teadusajakirjas "Nature medicine" (Loodusmeditsiin).

Tänaseks on üks "uuringu" autoritest Kristian Anderson tunnistanud, et Fauci "õhutas" teda seda "teadustööd" ette võtma eesmärgiga lükata ümber laborilekke väide. 

Fauci kõrval oli "teadustöö" üheks tellijaks toona ühte maailma suurimat tervise-vabaühendust Wellcome Trust juhtiv Jeremy Farrar, kellel on koos Bill Gatesiga väga suur roll selles, et kogu maailm reageeris Covidile ühtemoodi hävitavalt valesti ja kõiki maailma inimesi tahetakse tänaseni Covidi vastu eksperimentaalsete geeniainetega ära süstida.

2022. aasta detsembris sai Farrarist Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ülemteadlane.

Väidetavalt on kongressi uurimiskomitee üheks eesmärgiks selgitada välja, miks Fauci viiruse päritolu varjamiseks nii palju vaeva nägi.

Põhjuseks võib olla asjaolu, et Hiina Rahvavabariigi Wuhani Viroloogiainstituudis läbi viidud nahkhiirte koroonaviiruste uuringuid rahastasid Ameerika Ühendriikide riigiasutused ja ettevõtted ning Fauci oli ise rahajagamisega otseselt seotud.

Toimetas Karol Kallas