Maailma Terviseorganisatsiooni ekspertide grupp külastas Wuhani Viroloogiainstituuti, eesmärgiga selgitada välja Covid-19 päritolu, käesoleva aasta veebruaris. Pildil üks WHO ekspertidest Peter Daszak Wuhani hotelli rõdul, 6.02.2021. Foto: Scanpix

Internetihiid Google rahastas ühe Covid-19 kriisi tuntuma eksperdi, EcoHealth Alliance'i loomauurijast juhi Peter Daszaki Hiina Wuhani Viroloogiainstituudis toime pandud "murrangulisi" nahkhiirte koroonaviiruse uuringuid.  

Avalikuks tulnud rahalised sidemed EcoHealth Alliance'i ja Google'i vahel on suure tõenäosusega põhjuseks, miks Suur Tehno nii vihaselt "laborist lekkinud" Covid-19 viiruse teooriaga sõda pidas, vahendab The National Pulse.

Google'i toetatud EcoHealth Alliance mängis tänu selle juhi Daszaki tegevusele olulist rolli Covid-19 päritolu varjamises.

Daszak oli üks Hiina Kommunistliku Partei poolt korrumpeeritud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) uurimisrühma liige, mis käesoleva aasta alguses Hiinas käies pidi selgeks tegema Covid-19 päritolu. Daszak oli ka "ekspert", kes veel käesoleva aasta alguses lükkas kindlalt ümber viiruse laboripäritolu teooria ja seda vaatamata üha suuremale hulgale kogunenud tõenditele.

Vasakäärmuslikud meediakanalid ja ajakirjanikud, kes tihti varjavad ennast "faktikontrollijate" ameti taha nimetasid Covid-19 viiruse laboripäritolu veel alles hiljuti "valeuudiseks" ja seda vaatamata Joe Bideni režiimi, maailma teaduskonsensuse ning luureametnike meelemuutusele.

EcoHealth Alliance rahastas ka sadade tuhandete USA maksumaksjatelt saadud dollaritega Ameerika Ühendriikide Allergiate ja Nakkushaiguste Riiklikku Instituuti (National Institute of Allergy and Infectious Diseases; NIAID), mida juhib Anthony Fauci ja selle teaduskoostööd Wuhani Viroloogiainstituudiga, kus pandi toime nahkhiirte "murrangulisi" koroonaviiruste uuringuid. 

Google.org, mis on tehnoloogiahiiu head tegev osakond, on EcoHealth Alliance'i teadlaste, sealhulgas Daszaki, tegevust rahastanud vähemalt alates 2010. aastast.

Üle kümne aastane suhe tuleb välja 2010. aastal avaldatud nahkhiirte flaviviiruste uuringust, mille autorite seas on Daszak ja EcoHealth Alliance'i asepresident Jonathan Epstein ning milles tänatakse Google.orgi rahastuse eest. 2014. aastal avaldatud nahkhiirte henipaviiruste inimestele üle kandumise uuringus, mille üheks autoriks on taas Daszak, mainitakse samuti, et seda on osaliselt rahastanud Google.org.

Viide Google'i rahastusele flaviviiruste uuringus. 

2015. aasta herpesele keskendunud uuring, mille autorite seas on nii Daszak kui Epstein, märgitakse toetajatena ära USA Rahvusvahelise Arenguabi Agentuuri (US Agency for International Development; USAID) pandeemiaohtude vältimise programmi, Skolli Sihtasutust ja Google.orgi.

USAIDi ja Google.orgi toetajatena ära märkimine herpese uuringus.

2018. aastal üllitasid EcoHealth Alliance'i teadlased uuringu, mille pealkirjaks on "Hiina metsaelustikuga kokku puutuvate töötajate seroloogiliste- ja käitumisriskide uuring" (Serologic and Behavioral Risk Survey of Workers with Wildlife Contact in China), mille "tegi võimalikuks" Google.orgi rahaline toetus. 

Uuringu kokkuvõttes kirjutatakse: "Me kirjeldame Hiina Guangdongi provintsis läbi viidud uuringut, milles selgitatakse käitumist ja arvamusi, mis puudutavad pandeemia potentsiaaliga patogeenide ülekandumist nende suhtes eriti kaitsetute inimpopulatsioonide seas inimese-looma kokkupuutel. Riskifaktori/kokkupuute uuringus osalesid inimesed, kes puutuvad metsaelustikuga väga tihedalt kokku." 

Viidatud uuringus luuakse alus teooriale, et SARSi tüüpi koroonaviirused võivad valla pääseda Wuhani  linna, mis on tõenäoliselt Covid-19 epitsenter, lähedastelt "märgadelt" eluslihaturgudelt. 

"Suurem osa inimeste nakkushaigustest on pärit loomadelt ja selle tõttu on eriliselt tähtis saada aru inimese-looma kokkupuutest ning selle suhtest haiguste tekkimisse. Hiinas tihenevad ja mitmekesistuvad inimeste-metsaelustiku kokkupuuted avavad võimaluse zoonootiliste patogeenide ülekandumisele loomadelt inimestele," kirjutatakse uuringu tutvustuses.

Nimetatud uuringus tuuakse samuti välja, kuidas SARSiga "on märgadel turgudel nakatunud inimesed ja teised imetajad": "Jahitud või taludes kasvatatud metsaelustiku käitlemine, transport ja tapmine kujutab patogeenide inimestele levimise riski. Lõuna-Hiina provintsides, sealhulgas Guangdongis, hangib märgatav osa elanikkonnast värsket liha toiduks märgadelt turgudelt. Märjad turud on kogukonna turud, mis pakuvad müügiks elusloomi, sealhulgas haruldasi ja kaitsealuseid, kes kohapeal tapetakse. uuringud on näidanud, et inimeste-loomade kokkupuude, nagu see toimub sellistel märgadel turgudel, loob nakkushaiguste tekkimiseks, levikuks ja võimendumiseks ideaalsed tingimused."

Üks rahvusvaheliselt tuntumaid meditsiiniteaduse ajakirju The Lancet moodustas 2020. aasta juunis Covid-19 valdkondadeülese komisjoni, kuhu kuulus vaatamata sidemetele Wuhani labori ja Hiina Kommunistliku Parteiga, ka Daszak. Tänaseks on Daszak, suuresti tänu The National Pulse'i paljastustele, komisjoni tööst eemaldatud. The Lanceti Covid-19 komisjon on viirust ja pandeemiat puudutava teabe üks maailma autoriteetsemaid allikaid.

Toimetas Karol Kallas