Teoloogiadoktor Arne Hiobi sõnul on Objektiivi vaja tasakaalustamaks üleliia domineerivat vasakpoolsust, mis ei ole loomulik. “Elus on olemas ka parempoolsus või konservatism, ütleme nii, ja seda suunda Objektiiv teadlikult esindab, et tasakaalustada vasakliberalismi kalduvat üldist meediat,” ütleb Hiob.

Arne Hiob: Miks on vaja portaali Objektiiv? Kõigepealt muidugi selleks, et elu ongi mitmekesine. Alati on elus paljusid elemente ning on olemas mingid raamid või ääred, just nagu inimeselgi. Üks on parem käsi, teine on vasak käsi. Parempoolsus ja vasakpoolsus kui mõttelaadid, vaimulaadid, poliitikasuunad on ka kõigile tuntud.

Tundub aga, et praeguses moodsas maailmas on vasakpoolsus ja vasakliberalism asunud domineerima. See ei ole loomulik. Elus on olemas ka parempoolsus või konservatism, ütleme nii, ja seda suunda Objektiiv teadlikult esindab, et tasakaalustada vasakliberalismi kalduvat üldist meediat.

Teiseks on oluline juhtida tähelepanu sellele, et parempoolne ja konservatiivne on minu arvates ka meie elu alus – mitte ainult inimeste, vaid isegi loomade puhul. Konservatiivsus on see, et elu põhiantused antakse meile ette, n-ö ülevalt. Vasakpoolsuse tunnuseks on see, et inimene valib ise ja altpoolt tegutsedes üritab leida õigeid viise.

Põhiliselt on aga elu kaasa antud, mitte ainult inimestele, vaid ka loomadele. Mitte ükski inimene ega indiviid pole saanud valida oma vanemaid, välimust, võimeid, andeid, rassi, aega, paika, kus sündida, või seda, kas üldse tahaks sündida.

Elu on nii korraldatud, et ta antakse meile kingitusena teatud võimalustega ja indiviiditi on need võimalused erinevad. Nüüd, mingil juhul ei tohi seda vasakpoolset elementi, individuaalset vabadust, maha suruda. Inimisik on väärtus iseeneses.

Ent asi ei saa minna ka vastupidiseks, et inimene võtab kõige esmaseks indiviidi ning hakkab looma teooriaid ja mõttelaade oma abstraktse mõtlemisega ning seeläbi kogu tegelikkust ümber tegema. Enamasti on see suurelt osalt olnud lõhkuv tegevus, kui ei ole tasakaalustavaid jõude.

Portaal Objektiiv tasakaalustab. Ta toob parempoolse, konservatiivse ilmavaate kõikide nende tänapäevaste-, näiteks sooideoloogiate juurde, millega püütakse elu teistmoodi teha, mõtlemata, et oli Prantsuse revolutsioon, oli Vene revolutsioon, millega kõik tahtsid elu ümber ja paremaks teha.

Võiks juba õppida, et head tahted alati ei täitu, kui me lihtsalt ei tea, kuidas teha. On vaja, et vasakpoolsus täiendaks parempoolsust ja kui vasakpoolsus domineerib, nagu täna, siis seistakse selle eest, et parempoolne maailmavaade esile kerkiks ja tuleks. Seda teeb, või üritab teha, portaal Objektiiv.