USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa poolt Süüria pihta sooritatud raketirünnaku ajendiks olnud süüdistused, nagu pannuks Süüria valitsus 7. aprillil Douma linnas toime keemiarelvarünnaku, on naeruväärselt valelikud, kinnitas president Bashar al-Assad Kreeka ajalehele Kathimerini antud videointervjuus.

Vastuseks ajalehe Kathimerini peatoimetaja Alexis Papachelase küsimusele, kas Süüria valitsus oli seotud 7. aprilli keemiarünnakuga Douma linnas, toonitas Assad, et Süürial ei ole keemiarelvi, kuna need loovutati 2013. aastal, ning see fakt on kinnitatud ka Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni inspektsioonidega. Lisaks osutas ta, et isegi kui Süürial oleks keemiarelvi, ei kasutataks neid.

Aga isegi, kui need asjaolud kõrvale jätta, oleks Assadi sõnul olnud täiesti ebaloogiline kasutada Douamas keemiarelva mitte valitsusvägede pealetungi faasis, vaid siis, kui linn oli juba vallutatud ning terroristid lahkuma sunnitud. Seevastu süüdistused keemiarelva kasutamises käidi Lääne narratiivis välja alles pärast seda, kui Douma oli valitsusvägede poolt juba tagasi võidetud. Veelgi enam, kui Doumas oleks keemiarelva kasutatud, oleks tiheda linnaasustusega alal pidanud olema tervisekahjustusi saanud inimesi palju rohkem – sadu või tuhandeid – ning kindlasti mitte ainult tsiviilisikutest naised ja lapsed.

"Kui vaatate neid videoid, siis näete, et need on täiesti fabritseeritud. Kuidas saab nii olla, et väidetava keemiarünnaku ohvritega tegelevatel meedikutel ei ole igasuguse kaitsevarustuse puudumisest hoolimata vähimaidki probleeme ning et ohvrite kannatused saavad lahendatud pelgalt veega loputamise tulemusel? Seega on ilmselgelt tegu farsi, täieliku näitemänguga ja seejuures väga primitiivse näitemänguga, mida kasutatakse Süüria ründamise ettekäändena."

Assadi sõnul ei saa välistada, et mingi terroristide poolne keemiarelva kasutus Doumas aset leidis, ent kohalike inimeste tunnistused viitavad pigem sellele, et kogu lugu on väljamõeldis, kuna keegi ole näinud ega kuulnud reaalsest keemiarünnakust. Samuti lisas Assad, et keemiarelvarünnaku toimumist peavad tõendama need, kes vastava süüdistuse esitavad, mitte ei pea selle mittetoimumist tõestama see, keda rünnakus süüdistatakse ning et seetõttu peaks süüdistajad esitama konkreetsed tõendid, mitte tuginema oma hinnangutes terroristide poolel tegutsevate rühmituste poolt liikvele lastud kuulujuttudele.

Vastuseks küsimusele sellest, mida ta arvab president Trumpi poolt kasutatud väljendist "elajas Assad", ütles Süüria president, et ühelt poolt on küll hea, et Trump väljendab end sirgjooneliselt ja arusaadavalt, aga teiselt poolt ta ei usu, et ameeriklased üldiselt sedasi mõtleksid.

"Personaalselt mind see küsimus ei häiri, sest ma suhtun olukorda poliitikuna, presidendina. Minu personaalküsimus pole oluline – oluline on see, kuidas erinevad asjaolud mõjutavad meie riiki, siin aset leidvat sõda ja meid ümbritsevat atmosfääri," selgitas Assad ja lisas, et palju tõsisem probleem seisneb Ameerika Ühendriikide poolt järjepidevalt terroristide toetamises.

Türgi armee tegutsemist Süüria territooriumil nimetas Assad ühemõtteliselt agressiooniks ja okupatsiooniks, toonitades samas, et kuigi Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğan on seotud Moslemi Vennaskonna tumeda ideoloogiaga, ei laienda ta sama hinnangut türklastele üldiselt. Samuti avaldas ta arvamust, et Türgi sekkumine Süüria konflikti on selgelt suunatud Ameerika Ühendriikide poolt, selleks et soodustada terroristide tegevust ning seeläbi olukorda pingestada ja keerulisemaks muuta.

"Moslemi vennaskonna eesmärgiks kõikjal maailmas on kasutada islamit selleks, et saavutada kontroll riigi valitsemise üle ning luua seeläbi erinevate Moslemi Vennaskonna kontrolli all olevate riikide võrgustik."

Assadi sõnul kuuletuvad põhimõtteliselt kõik Süüria valitsuse nimel tegutsevad fraktsioonid lõppastmes ühele isandale, kelleks on Ameerika Ühendriigid. Tema sõnul käsitleb Süüria kõiki sellest eesmärgist lähtuvaid relvastatud liikumisi terroristidena, olgu nende taustaks USA, Türgi, Saudi Araabia või kellegi teise toetus.

"Võidelda tuleb meil kõigi agressorite vastu, kes on tulnud õigusvastaselt Süüriasse. Kõik nad on meie vaenlased."

Vastates küsimusele sellest, miks USA seisab takistab Süüria ühtsuse taastamiseks terroristide tagasitõrjumist, väites end samal ajal seisvat islamistliku terrorismi vastu, ütles Assad, et USA-l on alati oma agenda ja omad eesmärgid, mis ei kattu avalikkusele esitatud retoorikaga:

"Kui neil ei õnnestu oma eesmärke saavutada, siis asutakse kaost külvama. Kaost külvatakse seni, kuni muutub kogu atmosfäär, enamasti seeläbi, et teised osapooled annavad alla ja alistuvad USA soovidele. Seeläbi püütakse saavutada olukord, kus osutub viimaks võimalikuks jõuda oma eesmärkideni, kas algsel või kohendatud kujul. Ent kuni eesmärkideni jõuda ei õnnestu, peetakse parimaks lahenduseks nõrgestada kõiki teisi osapooli ja kütta üles konflikti – see käitumismuster ei teostu kaugeltki mitte ainult Süürias. Selline on nende käekiri olnud juba aastakümneid kõikjal maailmas."

Oma positsioonil Süüria presidendina lubas Assad püsida ja Süüria heaks töötada seni, kuni tal on selleks rahva enamuse toetus. President selgitas, et kui tal ei oleks maailma kõige tugevamate ja rikkamate ning samas tema riigi suhtes vaenulike riikidega silmitsi seistes Süüria rahva enamuse toetust, siis oleks ta pidanud juba ammu võimult lahkuma: "Kes mind siis üldse toetaks? Kui Süüria rahvas oleks minu vastu, kuidas saaksin siis võimul püsida? Kuidas saaksin üldse midagi saavutada? Kuidas saaksime vastu seista? Seega kui ma tunnen, et Süüria rahvas mind enam ei toeta, siis pean loomulikult viivitamatult taanduma."

Intervjuu terviklikku (sh videost väljajäänud osade) trankriptsiooni saab lugeda Süüria Riikliku Uudisteagentuuri (SANA) kodulehelt. Intervjuu lõpuosas vastab Assad mh küsimustele, mis seonduvad võimaliku kolmanda maailmasõja lahvatamisega Süüria konfliktist, Süüria ülesehitustöödega pärast sõja lõppu ning miks USA toetab järjepidevalt Süüria valitsuse kukutamise nimel tegutsevaid jõude.

Toimetas Varro Vooglaid.

Süüria president: kinnitan täiesti kindlalt, et Süüria valitsus ei ole keemiarelva kasutanud