Julian Assange. Foto: Wikimedia Commons

WikiLeaksi asutaja Julian Assange pöördus Twitteri vahendusel Euroopa Liidu liidrite poole palvega peatada Kataloonia sündmuste valguses Hispaania liikmelisusest tulenevad õigused, viidates Euroopa Liidu lepingu artiklile 7.

Artikkel 7 rakenduks, kuna rikutud on artiklit 2.

Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 nähakse ette võimalus peatada teatavad liidu liikmelisusest tulenevad õigused, sealhulgas hääleõigus nõukogus, kui ELi riik rikub oluliselt ja jätkuvalt väärtusi, millel EL rajaneb (vabadus, demokraatia, õigusriik ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine).

Artiklis 2 on loetletud artiklis 7 loetletud väärtused.

"Kallis . Kas see on siis "inimõiguste, vabaduse ja demokraatia austamine"? Aktiveerige artikkel 7 ja peatage Hispaania Euroopa Liidust artikli 2 rikkumise eest," kirjutas Assange.