"Homofoobse" piiblitsitaadi postitamise tõttu vallandatud endine ragbiklubi Wallabies tähtmängija Israel Folau suundumas Õiglase Töö Komisjoni ette, 28. juunil 2019, Sydneys, Austraalias. Foto: Scanpix

Austraalia ragbiklubi Wallabies mängija Israel Folau vallandati "homofoobse" piiblitsitaadi jagamise tõttu sotsiaalmeedias. Folau leiab aga, et tema tööleping katkestati ebaseaduslikult tema kristlike tõekspidamiste pärast, mistõttu nõuab ta kohtu kaudu Austraalia Ragbi Liidult 10 miljoni Austraalia dollari suurust kompensatsiooni, vabandust ning oma lepingu taastamist.

Austraalia Ragbi Liit (Rugby Australia – RA) lõpetas tänavu mais ragbiklubi Wallabies 30-aastase tähtmängija Israel Folau nelja aastase ja nelja miljoni dollari suuruse lepingu, kuna leidis, et mängija poolt sotsiaalmeedias jagatud piiblitsitaat rikkus jämedalt mängijate käitumiskoodeksit.

Koodeks nõuab nimelt mängijatelt, et nad "kohtleksid kõiki võrdselt, õiglaselt ning väärikalt olenemata nende soost või soolisest identiteedist, seksuaalsest orientatsioonist, etnilisest, kultuurilisest või usulisest taustast, vanusest või puudest."

Folau 10. aprilli postitus, mis RA hinnangul seda koodeksi punkti rikkus, oli Pauluse esimese korintlaste kirja 6. peatüki 9.-10. salmi parafraseering: "HOIATUS Joodikud, homoseksuaalid, abielurikkujad, valetajad, hoorajad, vargad, ateistid, ebajumalateenijad PÕRGU OOTAB TEID. PARANDAGE MEELT! AINULT JEESUS PÄÄSTAB."

Austraalia Ragbi Liit mõistis Folau "homofoobseks" tembeldatud postituse koheselt hukka ning andis juba järgneval päeval teada, et kavatseb tema lepingu "kaalukate leevendavate asjaolude puudumise tõttu" katkestada. Vallandamise järgselt kaotas Folau ka mitmeid sponsorluslepinguid.

Folau hinnangul diskrimineeritakse teda tema usu tõttu

Folau sõnul kurvastas teda RA otsus sügavalt, kuna ta näeb selles rünnakut tema sünnipärase usuvabaduse ja eneseväljenduse vabaduse vastu:

"On olnud privileeg ja au esindada Austraaliat ja minu koduosariiki New South Walesi mängides mängu, mida ma armastan. Austraallastena oleme sündinud teatud õigustega, nende hulgas õigusega usuvabadusele ja eneseväljendusvabadusele. Kristlik usk on olnud alati osa minu elust ning ma usun, et minu kohus kristlasena on levitada Jumala sõna. Oma religioossete uskumuste alalhoidmine ei tohiks mind takistada töötamast ning mängimast oma klubi ja riigi eest."

Folau tänas ühtlasi oma perekonda ning eriti oma abikaasat Mariat "tema armastuse ja julgustuse eest jääda oma usule kindlaks". Samuti tänas ta neid, kes kaitsesid tema õigust oma uskumusi väljendada, kuigi nad ise neid ei jaga:

"Toetus, mida me oleme pälvinud oma perekonnalt, sõpradelt, mängijatelt, fännidelt ja laiemalt kogukonnalt, on täitnud meid alandlikkusega. Ma soovin ühtlasi tänada kõiki neid, kes on minu kaitseks sõna võtnud, kelledest mõned ei jaga minu uskumusi, kuid on kaitsnud minu õigust neid väljendada."

Rahva toetuse pälvinud Folau loodab kohtu abil õigluse jalule seada

Folau, kes oli varasemalt üks Austraalia kõrgemalt tasustatud atleete, on nüüdseks esitanud avalduse föderaalsele ringkonnakohtule, milles ta soovib saada 10 miljoni Austraalia dollari (6,2 miljoni euro) suurust kompensatsiooni oma lepingu ebaõiglase lõpetamise eest ning ühtlasi selle lepingu taastamist koos vabandusega.

Folau langetas selle otsuse pärast seda, kui osapooltel ei õnnestunud 28. juunil Õiglase Töö Komisjoni istungil omavahel kokkuleppele jõuda:

"Kahjuks meie lepitusmenetlus Õiglase Töö Komisjoni ees ei lahendanud meievahelisi probleeme ning mulle ei ole jäänud muud võimalust, kui pöörduda kohtu poole."

Ühtlasi tänas ta videopöördumises kümneid tuhandeid austraallasi, kes on teda selle kõige vältel toetanud:

"Mind on selle teekonna käigus õnnistatud kümnete tuhandete austraallaste toetusega ning ma soovin tänada kõiki, kes on minu eest palvetanud ja mind toetanud. See on  tähendanud [minu abikaasa] Maria ja minu jaoks viimastel kuudel väga palju ning andnud meile jõudu eesseisval teekonnal."

Praeguseks on Folau kohtulahingut toetanud juba üle 20 000 inimese, kes on selleks annetanud ligikaudu 2,2 miljonit dollarit Austraalia kristliku lobiorganisatsiooni Australian Christian Lobby poolt üles seatud kampaanialehel. Organisatsioon võttis kampaania üle pärast seda, kui see rahakogumisplatvormilt GoFundMe eemaldati, kuna see propageeris platvormi hinnangul diskrimineerimist ning rikkus seega nende kasutustingimusi.

Juhtum on tekitanud Austraalias arutelu usuvabaduse ja vihakõne üle

See juhtum on tekitanud Austraalias elava arutelu usuvabaduse ja vihakõne teemal ning tõstatanud küsimuse, mil määral saab tööandja kontrollida oma töötajate eneseväljendust sotsiaalmeedias. 

Õiguseksperdid on arvamusel, et nimetatud juhtum võib luua pretsedendi riigi tööseadusloomes ning seeläbi ka tulevikus sõlmitavates töölepingutes.

"Meil ei ole veel kindlat otsust selle osas, kuidas lahendada ilmset konflikti tööandja õiguse vahel kontrollida oma töötajate poolt sotsiaalmeedias tehtavaid kommentaare ning diskrimineerimise vastastes seadustes sätestatud usuliste ja poliitiliste vabaduste kaitsete vahel," kommenteeris Austraalia tunnustatud juuraporfessor Anthony Forsyth.

Allikad: ABC News, BBC, The Guardian, The Roar

Toimetas Martin Vaher.