Author: Jaak Uibu


Jaak Uibu: Eesti vajab strateegiat

Kuigi Eestil on valminud pikaajaline arengustrateegia "Eesti 2035", ei saa seda dokumenti tegelikult strateegiaks pidada, kuna sellest on puudu reaalsete probleemide kirjeldus ning lahendused.

Leht 1 / 3