Author: Triin Kuusk


Kolumn: rahvus, kultuur ja religioon

Heites kõrvale religiooni, muutub meie vanemate kultuur meie jaoks võõraks, museaalseks – just nimelt pärandiks, millega midagi peale ei osata hakata –, ning omamata uut ühist kõrgemat ideaali, mille poole üheskoos püüelda, muutub rahvus jätkusuutmatuks, leiab kolumnist Triin Kuusk.