VW ID2 elektriauto Foto: Scanpix

California ülikooli professorite kolleegium ja Ühendriikide "Kliimakogukonna" projekti autorid väidavad, et üleminek elektriautodele ei ole küllaldane samm "kliimakriisi" lahendamiseks. Enamikult inimestest olevat vaja autod sootuks ära võtta või nende liikuvust piirata. 

Finantsekspert ja investeerimisguru Mike Shedlock vahendab uudist, mille kohaselt kliimaaktivistid USAs on välja töötanud kava, mille alusel plaanitakse Ameerika autokultuur sisuliselt annulleerida, minimeerides taotluslikult elektriautodes kasutatavate akupankade mahutavust. 

Juhul, kui elektrisõidukite läbimüük ainuüksi Ühendriikides peaks jätkama seni nähtud kasvutrajektooril, oleks aastaks 2050 vaja maailmas kaevandada kolm korda rohkem liitiumi – elektriautode kõige kesksema tähtsusega metalli. 

Kuna selles mahus kaevandamine ei ole praktiliselt võimalik, on eelpool mainitud USA teadlaste kolleegium töötanud välja plaani, mis võimaldaks Ameerika Ühendriikidel siiski saavutada nn nullheitme eesmärgi aastaks 2050. 

Kliimaaktivistide poolt ette kirjutatud siht oleks saavutatav, kui vähendada olulisel määral elektriautodes kasutatavate akude suurust ja võimekust. See omakorda piiraks tugevasti inimeste personaalset mobiilsust, mida sisepõlemismootoriga autod on juba üle saja aasta kodanikele võimaldanud, moodustades sedasi olulise osa "Ameerika Unistuse" personaalset vabadust puudutavast mütoloogiast. 

Teadlaste poolt välja pakutud plaanis seguneksid ökoloogilised ja woke-ideoloogilised dogmad, kuna väiksemad, odavamad ja piiratumat liikumisvabadust pakkuvad sõiduvahendid looks "võrdsema" transpordikultuuri, võttes valgetelt põliselanikelt liikumisvabadust ja mugavusi vähemaks ning andes neid rohkemal määral etnilistesse vähemustesse kuuluvatele isikutele. Vähemasti sedasi arutlevad raporti autorid. 

Täpsemalt on California ülikooli teadlaste ja kliimaaktivistide roheprogrammiga võimalik tutvuda, lugedes nende 2022. aastal avaldatud raportit "Uus rohelepe transpordi tarbeks" (A Green New Deal for Transportation).  

Toimetas Adrian Bachmann