Põlev auto Stockholmi eeslinnas Kistas 2013. aasta mais. Foto: Scanpix

Rootsi riik andis kohtu alla Dalarnas elava pensionäri (70), kes väitis Facebooki vahendusel, et nägi migrante uulitsail roojamas ning autosid põlema panemas.

Süüdistuse järgi “väljendas pensionär pagulaste suhtes halvustavaid vaateid,” vahendab Breitbart Rootsi väljaannet DT.

Täpsemalt olevat naine postitanud 2015. aasta juuli alguses “halvustava” sõnumi, panes migrantidele süüks “autode süütamise ning tänavatel urineerimise ja roojamise.”

Rootsi prokuröride sõnutsi rikkus naine rassiviha õhutamise seadust, mille eest võib saada kuni 4-aastase vanglakaristuse.

Süüdistatav on postituse omaks võtnud, kuid eitab kriminaalkuriteo sooritamist.

Tema vastu on tunnistuseks kohtule esitatud Facebooki ekraanitõmmis.

Rootsi suurimas internetifoorumis Flashback leiavad mõned inimesed, et pensionärisse on löödud poliitiliselt korrektsed küünised.

Samuti selgitatakse seal, et nimetatud seadus (Hets mot folkgrupp, HMF) võeti vastu hoidmaks ära mastaapset propagandat poliitiliste parteide poolt rahvusgruppide vastu – 1930. aastate Saksamaa kontekstis.

Minister kaitses džihadistide sõnavabadust Rootsis