Soome endine siseminister ja rahvasaadik Päivi Räsänen. Foto: erakogu

Piiskopid, kas olete toetanud Päivi Räsäneni ja kaitsnud kristlikke väärtusi Soomes? Ma ei ole kuulnud teilt ühtegi avalikku sõnavõttu, ega seda, et oleksite tõstnud oma häält kaitsmaks Päivit ja kristlust, mida te esindate. Võtate osa Pride-meeleavaldustest ja asetate end praktikas Päivi vastu. Praegu annate oma vaikimises loa üha suurematele vaenamistele, kirjutab poliitik Pasi Mustonen avalikus kirjas Soome luterliku kiriku juhtidele.

Austatud Soome evangeelse luterliku kiriku peapiiskop ja teised piiskopid!

Tahan teile kirjutada lühikese avaliku kirja. Selles on teile palju küsimusi ja ühtlasi avaldan ka oma muret teie tegevuse pärast. Olen viimase aasta jooksul lähemalt jälginud teie tegevust. Minu huvi ajendiks on rahvaesindaja Päivi Räsäneni vastu esitatud süüdistused seksuaalvähemuste vastu suunatud vihakõnes. Kuigi ma ei ole temaga samas erakonnas, soovin siiski tõsta asja esile, sest see puudutab kogu Soome rahvast üle parteiliste piiride.

Siin on küsimus suurtest ja olulistest asjadest. Päivi kaitseb rahvaesindajana meie maal kristlikke väärtusi ja toob need julgelt esile. Eriti seksuaalvähemuste esindajatele on see mürgiks, kui nende tegevust peetakse Piibli valguses patuks. Patt ei tee inimest aga alaväärtuslikuks. Kõik me oleme patused ja teeme pattu ka tahtmatult, ent lohutuseks patustele on Jumala arm. Kristlastel peab olema aga siiski vabadus öelda välja oma arvamus siin, kristlikul maal. Nüüd on Päivile langenud osaks katsumused kahel ülekuulamisel ning äsja on algatatud kaks uut uurimist. Tegemist on juba inimese tagakiusamisega.

Mida teevad Soome suurima kiriku kõrgeimad esindajad? Seda te, piiskopid, olete. Kas olete andnud oma tuge Päivile ja kaitsnud ühtlasi kristlikke väärtuseid Soomes? Ma ei ole näinud teilt ühtegi avalikku sõnavõttu, ega seda, et oleksite tõstnud oma häält kaitsmaks Päivit ja kristlust, mida te esindate. Meelsamini võtate osa (homoseksuaalide) Pride-meeleavaldustest ja asetate end praktikas Päivi vastu. Teil võib olla erinevaid hoiakuid Päivi väljaütlemiste suhtes ja see on ka esile tulnud. See ei peaks ometigi mõjutama kristluse kaitsmise (vajalikkust) Soomes.

Päivi on teiega suhelnud ka kirja teel. Osad teist põgenevad armastuse või ligimesearmastuse sildi taha, nagu ühest teie Päivile saadetud kirjast saab tõdeda. Igaüks näeb seda kasvõi sellest Iltalehti artiklist.

On õige armastada iga inimest maamuna peal ja selles osas olen teiega sama meelt. Ent kui kõik surutakse ligimesearmastuse alla, ega pattu ole olemaski või seda ei taheta mainida, on kristluse tuum ehk Jeesuse lepitussurm täiesti mõttetu. Kui kesksetel asjadel ei tähtsust, võtab see aluse ära kogu kristluselt. Paljud ja väga paljud keerulised küsimused on lihtne mahutada selle varju alla, et kõik on vaid armastus.

Kas olete kunagi mõelnud, et te ei ole pelgalt ametnikud, vaid olete Soome suurima kiriku vaimulikud karjased? Te peaksite juhtima Soome rahvast vaimulikult ja loomulikult kaitsma inimesi, keda usu pärast taga kiusatakse. Praegu annate oma vaikimises loa üha suurematele vaenamistele. Kristlaste tagakiusamine on juba alanud ja seda viivad muuhulgas läbi riigiametnikud. Tulevik ei paista sugugi helgena.

Küsingi nüüd, mida te olete teinud selle heaks? Vastus on ilmselt lühike ja vaikiv. Tahaksin teile öelda: ärgake või häbenege! Kas kardate oma palgalise ametikoha pärast, ega olegi tegelikult vaimulikud juhid?

Kas olete märganud kui palju käib pühapäeviti inimesi kirikus? See vaheldub erinevates kogudustes, ent on sisuliselt väga väike. Kirikuliste seas on vanuseliselt enam vanemaid ja väga vähe noori. Milline on teie arvates kirikuskäijate arv umbes 20 aasta pärast? See hakkab lähenema nullile. Inimesed lahkuvad kiriku liikmeskonnast suure hooga. Kui oleksin kirikujuht, oleksin mures, et mõni või paljudki asjad ei ole praegu paigas ja mina vaimuliku karjasena vastutan selle eest. Need, kes igatsevad tõelist vaimsust, lähevad erinevatesse karismaatilistesse ühendustesse. Need liikumised koguvadki nii püha- kui argipäeviti palju rahvast erinevatele koosolekutele.

Turku ja Tampere toomkirikuid kasutatakse teatritena. Kas selleks on need pühakojad ehitatud? Siis te saate veidi rohkem inimesi kirikutesse, ent kus on sellistel puhkudel vaimulikkus? Te ei saa inimesi tuua vaimulikkuse juurde korraldades kirikus tantsuõhtuid ja tsirkuseetendusi. Teil peaks olema juhtnöörina kiriku keskseim raamat, Piibel. Peaksite kuulutama selle sisu ja sõnumit, mitte meelisklema inimeste ees ja olema maailma moeröögatuste eestkõnelejateks.

On tähelepanuväärne, et varemalt oli Nõukogude Liidus Jumala Sõna tundlik teema ja Soomes sai sellest vabalt rääkida. Nüüd soovib Venemaa president lisada seadusesse Jumala ja Soomes saab sellest sõimusõna. Põhjusi, miks rollid hakkavad vahetuma, on mitmeid. Evangeelsel luterlikul kirikul on Soomes olnud siiamaani mõjutamise võimalus, ent millises suunas on kirik läinud? Igatahes ei ole ta vastu seisnud praegustele arengutele ega püsinud Jumala Sõna tões.

Sotsiaalmeedia erinevates väljaannetes imestab suur hulk inimesi, miks on kiriku piiskopid sellisel tähtsal momendil vait. Imestan minagi ja selle küsimusega lõpetan oma kirja.

Pasi Mustonen
Pedagoogika magister, evangeelse luterliku kiriku liige
Koonderakond (Kokoomus) Kerava

Autori blogikirjutise tõlkis Roland Tõnisson