Joe Biden. Foto: Scanpix

USA president Joe Biden allkirjastas juba esimesel ametisoldud päeval üle tosina täidesaatva korralduse, millest osa tühistab Donald Trumpi poolt langetatud otsuseid, vahendab CBS. Biden kavatseb muuhulgas USA uuesti WHO ja Pariisi kliimaleppega liita, edendab "rassilise võrdsuse" agendat ning toetab igakülgselt illegaalseid immigrante.

Ajakirjanike pilgu all allkirjastas Biden kolm korraldust, mis kehtestavad föderaalhoonetes maski kandmise kohustuse, suurendavad toetust nn "vähetoetatud gruppidele" ning liidavad USA uuesti Pariisi kliimaleppega. Samuti plaanib Biden taaskord lubada end transsooliseks pidavatel isikutel USA sõjaväes teenida.

Hulk korraldusi puudutavad koroonaviiruse pandeemiat – näiteks kavatseb Biden USA uuesti liita ka Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO), kust Trumpi administratsioon oli lahkumas.

Majandusteemadel plaanib Biden pikendada juba kehtestatud inimeste kodudest välja tõstmisele kehtestatud moratooriumit, kui nad ei suuda laene teenindada. Samuti pikeneb õppelaenude tagasimaksmisele kehtestatud paus kuni 30. septembrini.

Tähelepanuväärselt kavatseb Biden hakata föderaalvalitsuse juurutama nn "rassilist võrsust". Näiteks hakatakse edaspidi uurima, kas föderaalraha jagatakse "värvilistele kogukondadele" võrdsuse printsiipi silmas pidades. Samuti on kavas peatada Trumpi poolt loodud nn 1776. aasta komisjon, mille eesmärgiks oli teha kindlaks, kas haridussüsteem õpetab liigselt liberaalselt kallutatud versiooni USA ajaloost.

Immigratsiooniteemadel plaanib Biden taastada süsteemi, kus illegaalseid immigrante loetakse rahvahääletusel nö kodanike hulka. Sellest sõltub nimelt, kui suur on teatud osariikide esindatus föderaalsel tasandil, st mh Esindajatekojas, Senatis ning ka presidendivalimistel. Samuti saavad illegaalsete immigrantide suure esindatusega osariigid siis ka rohkem föderaalset raha.

Veel kutsub Biden ühes korralduses Kongressi üles andma permanentse elamisloa ja võimaluse kodakondsust taotlema asuda üle miljonile nö "Unistajale" ehk illegaalsele immigrandile, kes saabusid riiki lapsena. Trumpi administratsioon üritas "Unistajatele" Obama poolt antud kaitset deporteerimise eest tühistada, kuid Ülemkohus jättis seaduse jõusse.

Biden plaanib lõpetada ka nö muslimite reisikeelu, mis 2017. aastal keelas sissesõidu USAsse mh Süüria, Iraania, Iraagi, Jeemeni jt islamienamusega riikide kodanikele. Veel kavatsetakse tühistada osa immigratsiooni- ja tolliametile (ICE) Trumpi ajal antud volitustest. Peatub ka Mehhiko piirimüüri ehitus.

Toimetas Jaanus Vogelberg