LGBT-rusikas Poola lipu taustal. Foto: Bigstockphoto

53 riigi ja rahvusvahelise organisatsiooni esindajad Poolas ühinesid Varssavi homoparaadi puhul toetusavaldusega seksuaalvähemustele. Suurbritannia saatkonna organiseeritud kirjaga on liitunud näiteks Donald Trumpi USA, “populistlik” Itaalia ja juudiriik Iisrael, rääkimata Lätist, Ukrainast või Venezuelast, kuid mitte Slovakkia, Ungari ja… Eesti. Rahvusringhäälingu töötaja Toomas Sildami sõnul on Eesti valinud poole, kellega olla ja kellele vastanduda.

Avaldusele allakirjutanud väljendavad toetust pingutustele, mida on tehtud seksuaalvähemuste probleemidele tähelepanu juhtimiseks. Muuhulgas öeldakse, et kaitsmaks vähemusgruppe füüsilise vägivalla ja vihakõne eest, “tuleb meil üheskoos töötada mittediskrimineerimise, sallivuse ja vastastikuse aktsepteerimise õhkkonna nimel.”

“Inimõigused on universaalsed ja igaühel, kaasa arvatud LGBT-inimestel, on õigus neist täiel määral osa saada. See on midagi, mida peaks igaüks toetama,” seisab 53 riigi ja organisatsiooni saadiku ja esindaja ühisavalduses.

ERRi töötaja Toomas Sildam leiab kõnealusele avaldusele viidates, et Eesti kõrvalejäämine on igatahes oluline suunamuutus meie senises inimõigusi toetavas poliitikas.

“Eesti ÜRO julgeolekunõukogu ajutise liikmestaatuse saavutamise kampaania kohta on öeldud meie välisministeeriumi kodulehel, et Eesti on kindlalt veendunud: inimesel on õigus lugupidamisele ja väärikusele. Ent inimõiguste küsimuses jätame enda toetuse andmata, nagu nn Poola kirjaga juhtus – ei saa aru,” kirjutab Sildam.

“Kuigi ka EKRE paljutoetatud USA president Donald Trump säutsus Twitteris seksuaalvähemuste diskrimineerimise vastu ja kutsus nendega solidaarsed olema. Kas Eesti valitsuserakonnad on meie ühe võtmeliitlasega vastupidisel arvamusel?” küsib Sildam.

Sarnast käekirja on teatud riigid harrastanud ka Eestis, avaldades saatkonna tasemel toetust niinimetatud LGBT-õigustele ja moraalivastasele käitumisele, mis läheb vastuollu asukohariigi paljude elanike veendumuste ja väärtustega.

Vahendas Veiko Vihuri