Kari Käsper (paremal) võõrustamas Eesti Inimõiguste Keskuses sotsiaalminister Tanel Kiike. Pildil ka ministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Agnes Einman. Foto: Eesti Inimõiguste Keskus (Facebook)

Ühe mõjukama vasakliberaalse ühinguna tuntud Eesti Inimõiguste Keskuse pikaaegne juht Kari Käsper on pannud selle ameti maha ja siirdunud tööle ÜRO Pagulasametisse.

Inimõiguste Keskuse töötajate ega ka juhtorganite liikmete seas Käsper ühingu kodulehe andmetel enam ei figureeri.

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus on oma tegevuse jooksul silma paistnud nii homoideoloogia kui ka liberaalse immigratsioonipoliitika eestkõnelejana ning on neis küsimustes aidanud strateegilise hagemise korras algatada riigi vastu suunatud kohtuasju.

Keskuse ideoloogilisest suunitlusest annab tunnistust fakt, et selle partnerite hulka kuuluvad ka Eesti LGBT Ühing ja portaali "Feministeerium" haldav MTÜ Oma Tuba.

Ilmselt mäletavad paljud inimesed Käsperi tegevust Eesti Inimõiguste Keskuses multikultuurilist ühiskonnakorraldust propageerinud kampaania "Erinevus rikastab" ja pealekaebamisrakenduse UNI-FORM Eesti poolse ko-ordineerimise kaudu.

Käsperi juhtimisel on Eesti Inimõiguste Keskus seisnud ka selle eest, et Eestis tuleks võrdse kohtlemise huvides piirata usu- ja veendumustevabadust. Ühtlasi on ta olnud üks "vihakõne" kriminaliseerimise pooldajatest.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogusse ja Riigikantselei kaasamisalaste tegevuste valikut nõustavasse komisjoni kuuluv Käsper on osalenud aktiivselt ühiskondlikes aruteludes, väljendades toetust nii kooseluseaduse läbisurumisele kui ka ÜRO rändeleppega liitumisele.

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus on saanud aastate jooksul ulatuslikku riiklikku toetust ja 2019. aastakski anti ühingule sotsiaalministeeriumi kaudu aastatoetusena 92 010 eurot, projekti "Võrdsed võimalused kõigile mitmekesises ühiskonnas".

Kõnealune projekt on üks neist, millele on riiklik toetus antud seadusevastaselt, nagu Riigikontroll eelmisel nädalal tuvastas.

Toimetas Varro Vooglaid

Riigikontroll: Eesti LGBT Ühingu ja „Feministeeriumi" riiklik rahastamine on seadusevastane