Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder. Foto: Scanpix

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) soovib 2019. aastal saada riigieelarvest toetust 655 000 eurot, vahendab ERR.

“Eesti Kirikute Nõukogu taotleb riigieelarvelise eraldise suurendamist 2019. aastal võrreldes 2018. aasta eraldisega, et tagada riigile ja rahvale mitmete oluliste töövaldkondade jätkusuutlik tegevus,” kirjutas kirikute nõukogu president Andres Põder sotsiaaldemokraadist siseminister Andres Anveltile saadetud taotluses.

655 000 eurost 490 000 taotletakse EKN-ile ning 165 000 eurot eraldisteks teistele organisatsioonidele ja eriprojektidele EKN-i vahendusel. EKN-i enda rahataotlustest suurim, 233 600 eurot on küsitud meediaprojektideks (sh koostöös ERR-iga), toetuseks vangla, kaitseväe ja politsei kaplanitele ja muude valdkondade edendamiseks.

165 400 eurot taotletakse liikmeskirikute toetamiseks, mille hulka kuuluvad näiteks nii laste- ja noortetöö kui ka pühakodade remont. Samuti soovitakse raha EKN-i sekretariaadi ja juhatuse töö tasustamiseks (66 000 eurot) ning oikumeeniliste projektide toetamiseks konkursi korras (25 000 eurot).

EKN-i pöördumisega siseministri poole saab tutvuda siin.

Hiljuti pälvis avalikkuse kriitilist tähelepanu kokkulepe, millega Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) loobus nõuetest Niguliste kiriku suhtes ning valitsus omalt poolt eraldas EELK-le ja Eesti Apostellikule Õigeusu Kirikule (EAÕK) väidetavalt sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks kokku 6,8 miljonit eurot.