Ühing Eesti Vanemad pöördus avaliku kirjaga haridusminister Jürgen Ligi poole, väljendades oma murelikkust seoses Eesti haridusministeeriumi ja Kanada saatkonna osalusel korraldatava koolitusega seksuaalvähemuste olukorrast koolis ja hariduses.

Lapsevanemate ühingule teeb muret taotlus "õpetada seal õpetajaid rääkima homoseksuaalsetest suhetest kui millestki enesestmõistetavast, kõlbelisest ja elutervest."

Pöördumise esitajad ei pea vastuvõetavaks seda, kui ühiskonnas nimetatakse terveteks ja normaalseteks käitumisviise, mis seda ei ole.

"Meie riigis võivad järgmisel aastal enam kui 400 talumajapidamist pankrotistuda, rahvaarv väheneb, meie riiki on paigutatud hambuni relvastatud NATO väeüksused. Aga meie korraldame LGBT teemalisi seminare. Kas pole veider? Arvame, et meil kõigil tasub neile küsimustele mõelda, hoolikalt mõelda. Ka teil, härra minister. Sest ju ka teie lapsed hakkavad selles ühiskonnas elama!" seisab lapsevanemate ühingu pöördumises.

Seksuaalvähemuste olukorrale koolis ja hariduses pühendatud koolituse viib läbi Kanada homoorganisatsioon EGALE ning koolitusel osalenud õpetajaid oodatakse Kanada saatkonna korraldatavale vastuvõtule Tallinna Ülikoolis.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kutsus oktoobri alguses oma toetajaid avaldama protesti homoliikumise püüdluste vastu rakendada välisriikide toetusel Eesti haridussüsteem oma manipulatsioonide ja ideoloogilise võitluse teenistusse.