Martin Ehala Foto: kuvatõmmis YouTube'st

Põhiseaduslike õigustega kauplemine on presidendi kantselei ja vabariigi valitsuse vahel kõige halvem, mis ühes demokraatlikus riigis toimuda saab, kirjutab Martin Ehala.

„Institutsioonid vajavad saneerimist, et taastuks mingigi usalduskrediit," leiab Ehala Postimehe arvamusartiklis, lahates väga tõsist ja inetut lugu, kus on osalised presidendi kantselei ja vabariigi valitsus. Ehala ei usu, et Toomas Sildam kogenud ajakirjaniku ja kahe presidendi sisenõunikuna ei teadnud, mida ta teeb, kui läks rahaküsimise ja seaduste vastuvõtmise jutuga poliitikute juurde. „Et sellele pakkumisele võib olla kuulajaid kõrvu. Et ta võib ministrile „sidruneid joonistada", kui kasutada üht kauget paralleeli," märgib Ehala. „Sündmuste areng näitas, et kuulajaid kõrvu valitsuses oli."

„Ettepanek laagerdus kuu aega, ilma et keegi oleks asja avalikustanud või prokuratuuri poole pöördunud. Sisuliselt võiks see ju tähendada, et ettepanek on vastu võetud. Ja ei ole mingit viisi, kuidas valitsus saaks veenvalt tõestada, et ta ei olnud selles põhiseadusevastases tehingus osaline," osutab Ehala. 

„Kahtlusekoorma all lihtsalt ei ole võimalik edasi töötada, ilma et see hävitaks poliitilist usaldusväärsust." Ehala toob paralleeli nn Porto Franco juhtumiga, mille puhul valitsus päevapealt tagasi astus. „Praegune juhtum ei ole toonasest kuidagi moodi kergekaalulisem, kuigi seda püütakse igati pehmendada, eeskätt seetõttu, et vastupidise tunnistamine tähendaks usalduse kadu kahe tähtsaima poliitilise institutsiooni – valitsuse ja presidendi vastu. Sisuliselt oleks see riigi poliitiline pankrot," tõdeb Ehala. 

Ehala toob välja, et juhtunu näol on tegemist aina süveneva tendentsiga. „Seda enam, et tegu ei ole üksikjuhtumiga: hämamine, äkilised poliitilised meelemuutused, tegelikest kavatsustest vaikimine, huvide konfliktidest süüdimatult möödavaatamine – sisuliselt voluntarism ja vastutamatus on Eesti poliitikas viimastel aastatel laienenud kriitilise piirini," rõhutab Ehala ja leiab, et praeguses olukorras peaks president komplekteerima oma kantselei uute inimestega ja valitsus tagasi astuma.

Toimetas René Allik