EKRE kutsub 1. novembril Tartus lastele suunatud riiklikult rahastatud homopropaganda vastu meelt avaldama. Foto: EKRE

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Tartu ringkond korraldab reedel meeleavalduse protestimaks samal päeval Lille noortekeskuses välja kuulutatud 13-18 aastastele lastele suunatud LGBT+ teemaõhtu vastu.

Reedel kell 16:00 Tartu Raekoja platsil toimuva EKRE avaliku protestikoosoleku eesmärgiks on nii erakonna vaadete tutvustamine kui ka konservatiivsete ja traditsiooniliste pereväärtuste kaitsmine. Sealt liigutakse aga kella 17:30ks edasi lastele tehtava ajupesu vastu meelt avaldama juba Lille noortekeskuse ette.

EKRE Tartu ringkonna juhatuse liikme Silver Kuusiku sõnul on nö aruteluõhtu näol tegemist lastele suunatud homopropagandaüritusega, mida korraldab Tartu linnavalitsus maksumaksja raha eest.

"Ühiskonna ootused linna rahastatavale asutusele on mõnevõrra teistsugused kui see üritus. Rääkida samasoolisega vahekorras olemisest enne, kui loodusõpetuses jõutakse anatoomiliste iseärasusteni, on väär ja peaks olema minu hinnangul isegi karistatav," noomib Kuusik linnajuhte ja ka noorsootöökeskuse töötajaid.

Ühtlasi juhtis ta tähelepanu tõsiasjale, et LGBT-aruteluõhtu on suunatud eeskätt 13–18-aastastele noortele ehk välja kujunemata isiksustele, kelle puhul pole iseenesestmõistetav, et neil oleks olnud veel seksuaalseid kogemusi.

Kuusiku arvates võib sellises vanuses laste alateadlik seksuaalne mõjutamine tekitada neile traumaatilisi tagajärgi edasistes valikutes. "Oleme selgel veendumusel, et noortele on palju põnevamaid, aga ka eluks vajalikumaid oskusi vaja, kui saada teada, kuidas samasoolisega täiskasvanute asju ajada," on ta veendunud.

Kuusik peab selliseid seksuaalseid kõrvalekaldeid propageerivaid aruteluõhtuid ohtlikuks, sest noored inimesed on kergelt mõjutatavad. Tema hinnangul on koolides antav haridus täiesti piisav, mistõttu ei näe ta ka tarvidust seda niivõrd äkilises laadis täiendada.

Möödunud laupäeval Tartus kogunenud EKRE volikogu tegi ühtlasi avalduse, milles väljendas veendumust, et seksuaalseid kõrvalekaldeid propageerivad LGBT-ühingud tuleks ideoloogiliste organisatsioonidena jätta edaspidi riikliku toeta.

Noortekeskuse LGBT-üritus liigub "põranda alla"

Tartu noorsootööteenistuse juhataja Piret Talur sõnul otsustasid nad EKRE meeleavalduse tõttu muuta ürituse asukohta ning anda uuest kohast teada registreerunud noortele otse. Talur kaitseb ürituse korraldamist ühtlasi väitega nagu oleks Tartus 500-600 noort, kes kuuluvad LGBT-sihtrühma ning kelledest siis osad olevat ka ise näidanud üles huvi LGBT-temaatika vastu ning seda sorti teemaõhtut soovinud.

Kuusik aga ei usu Taluri väidet, justkui oleks Tartus 500–600 noort, kes ennast seksuaalvähemustena määratlevad. 

"Arv on kindlasti tugevalt võimendatud. Kui sihtgrupp on 13–18-aastased ning neist 600 on tavapärasest teistsuguse seksuaalse sättumusega, siis tähendaks selle arvu korrutamine ülejäänud vanuseklassides seda, et Tartus on ligikaudu 9000 LGBT-inimest. No ega ikka ei ole küll," on Kuusik kindel.

Toimetas Martin Vaher

Tartu noortekeskus korraldab lastele LGBT+ teemaõhtuid