EKRE fraktsioon. Foto: EKRE

Vastusena Eesti Õdede Liidu, Eesti Ämmaemandate Ühingu ja Eesti Naistearstide Seltsi ühispöördumisele, millega taunitakse valitsuse toetust abordivastasele liikumisele, kinnitas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, et neil ega ka neilt heldelt katuseraha saaval MTÜ-l Elu Marss ega ka Eesti Vabariigi valitsusel ei ole kavatsust aborte Eestis keelustada. Sellised avalikkusesse paisatud süüdistused lükatakse sellega kategooriliselt ümber.

Eesti Õdede Liit, Eesti Ämmaemandate Ühing ja Eesti Naistearstide Selts saatsid Eesti Vabariigi valitsusele ja Riigikogu liikmetele ühispöördumise, milles palutakse, et "inimeste terviseotsuseid ei politiseeritaks ja ühe meditsiiniliselt vajaliku protseduuri [sündimata lapse tapmise – toim] keelamiseks loodud ühingut Eesti riigi rahaga ei toetataks".

Ühispöördumise koostajate hinnangul viitab abordivastase liikumise toetamine riigieelarvest "hoolimatusele meie riigi inimeste tervise suhtes ja näitab usaldamatust nii selles valdkonnas töötavate spetsialistide kui ka meie riigi inimeste kaalutletud valikute suhtes".

Seetõttu teeb ämmaemandatele, naistearstidele ja õdedele suurt muret käimasolev diskussioon ja riiklik toetus abortide ehk sündimata laste tapmise keelustamise nõudmiseks. Ühtlasi ollakse veendunud, et abortide keelustamine ja seaduslikule teenusele ligipääsu takistamine on "otsene terviseoht Eesti naistele."

EKRE: meil ei ole kavatsust aborte keelustada

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsioon vastas pöördumisele, et neil ega ka valitsusel pole kavatsust aborte keelustada: "Eesti Vabariigi valitsusel ja Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal ei ole kavatsust aborte Eestis keelustada. Sellist kavatsust ei ole ka MTÜ Elu Marsil." Sellised avalikkusesse paisatud süüdistused lükatakse sellega kategooriliselt ümber.

Nad märgivad, et koalitsioonilepingus on sätestatud, et laiendatakse nõustamisprogramme teadlikuks pereplaneerimiseks, tervete laste sünniks, emade tervise kaitseks ja abortide arvu vähendamiseks.

Erakonna otsus toetada MTÜd Elu Marss on nende sõnul kantud soovist tõhustada nii abordi- kui ka pereplaneerimise alast selgitustööd, kuna Eestis jääb abortide tõttu sündimata ligi 3000 last aastas, mis on terve väikelinna jagu lapsi.

Konservatiivseid väärtusi kandva erakonnana peavad nad oluliseks, et abort ei oleks ühiskonnas taandatud vaid meditsiiniliseks protseduuriks, sest tegemist on teemaga, mis puudutab väga sügavalt inimelu ja meie ühiskonna alusväärtusi.

Alljärgnevalt toome ära EKRE vastuse täismahus:

"Head õed, ämmaemandad ja naistearstid,

Mõistame teie muret Eesti naiste tervise pärast ja ühtlasi väljendame kahetsust, et olete sattunud pahatahtliku desinformatsiooni ohvriks. Lükkame kategooriliselt ümber kõik avalikkusesse paisatud süüdistused.

Eesti Vabariigi valitsusel ja Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal ei ole kavatsust aborte Eestis keelustada. Sellist kavatsust ei ole ka MTÜ Elu Marsil.

Valitsus on koalitsioonilepingus sätestanud, et "laiendame nõustamisprogramme teadlikuks pereplaneerimiseks, tervete laste sünniks, emade tervise kaitseks ja abortide arvu vähendamiseks".

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna otsus toetada MTÜd Elu Marss on kantud soovist tõhustada nii abordi- kui ka pereplaneerimise alast selgitustööd. Kindlasti on Eestis selleks juba praegu palju tänuväärset ära tehtud – viimastel aastakümnetel on abortide arv kordades langenud. Samas jääb Eestis abortide tõttu sündimata ligi 3000 last aastas – see on terve väikelinna jagu lapsi.

Konservatiivseid väärtusi kandva erakonnana peame oluliseks, et abort ei oleks ühiskonnas taandatud vaid meditsiiniliseks protseduuriks. Tegemist on teemaga, mis puudutab väga sügavalt inimelu ja meie ühiskonna alusväärtusi. Meie soov on jõuda teavitustööga olukorrani, kus aborti kaaluv naine oleks tema ees olevatest valikutest ja võimalustest igakülgselt informeeritud. Ühtlasi soovime kasutusele võtta rohkem abinõusid, et ükski laps ei jääks sündimata ebapiisava ühiskondliku ja majandusliku turvavõrgustiku pärast.

Head õed, ämmaemandad ja naistearstid, me oleme teiega samal poolel. Ka meie tahame, et naised oleksid oma valikutes toetatud ja aidatud. Et mitte ükski pere ei jääks oma muredes üksi. Et Eestis sünniks võimalikult palju soovitud ja armastatud lapsi.

Oleme valmis tegema teiega igakülgset koostööd. Samuti kutsume teid kohtuma EKRE Riigikogu fraktsiooniga, et arutada, kuidas ühiselt teemaga edasi minna."

Toimetas Martin Vaher