Päev enne seda kui nii USAs kui ka Eestis leidis feministide ja LGBTQ-õiguslaste eestvedamisel aset ideoloogiliselt laetud naiste marss, tulid Ühendriikides tuhanded abordivastased, sealhulgas ka paljud noored tänavatele, et marssida sündimata elude kaitseks.

18. jaanuaril leidis Washingtonis aset neljakümne kuues iga-aastane March for Life ehk elumarss, millega protesteeriti abordi dekriminaliseerimise vastu 1973. aasta USA ülemkohtu otsusega kaasuses Roe v. Wade, mille tulemusena on alates otsuse jõustumisest USAs hinnanguliselt tapetud enam kui 60 miljonit sündimata last. Elumarss leiabki aset selle ajaloolise ja ülimalt traagilise otsuse aastapäeval ning seda juba alates 22. jaanuarist 1974. Juba esimesest marsist peale marsivad eesliinil suurte lõvisümboolikaga kaunistatud punaste lehvivate standarditega ka organisatsiooni Perekond, Traditsioon, Eraomand (Tradition, Family, Property – TFP) liikmed, kelle võitluskaaslaseks rahvusvahelises kultuurisõjas on ka Eestis tegutsev Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks.

Kuigi suurejoonelisel marsil osales tänavu korraldajate hinnangul koguni 200 000 kuni 300 000 inimest, kes läbi Washingtoni Kapitooliumile, USA Ülemkohtu hoone ette marssisid, ei ületanud see elukultuuri ja (kristlik-)konservatiivse liikumise jaoks niivõrd oluline sündmus harjumuspäraselt ei Eesti era- ega riigimeedias isegi mitte uudisekünnist.

Küll pöörati aga nii Eesti suuremates peavooluväljaannetes (Postimees, Delfi, EPL) kui ka Eesti Televisioonis taaskord suurt tähelepanu ülemaailmsele – aga seekord ka ligikaudu 600(!) osalejaga kohalikule – naistemarsile, mis oli koguni 19. jaanuari Aktuaalse Kaamera avaloo vääriliseks arvatud.

President Trump väljendas oma tugevat toetust

Nagu eelmisel aastal, pöördus USA president Donald Trump ka tänavu abordi vastu marrssijate poole, et väljendada neile oma poolehoidu ning kinnitada oma toetust:

„Täna tervitan ma suure uhkusega kümneid tuhandeid perekondi, üliõpilasi ning erineva usu ja taustaga inimesi meie riigi pealinna 46ndale iga-aastasele elumarsile. See on liikumine, mis on rajatud armastusele ning põhineb iga inimelu õilsusel ja väärikusel. Kui me vaatame vastsündinud lapse silmadesse, näeme me seal ilu ja inimhinge ja Jumala loodu ülevust. Me teame, et igal elul on tähendus ning et iga elu on väärt kaitsmist. Presidendina kaitsen ma alati meie iseseisvusdeklaratsiooni esimest õigust – õigust elule. /…/ Täna allkirjastasin ma kirja Kongressile, milles väljendasin selgelt, et kui nad saadavad minu lauale ükskõik millise seaduse, mis nõrgestab inimelude kaitset, siis ma vetostan selle ning meil on piisavalt toetust, et neid vetosid alal hoida. Iga laps on püha kingitus Jumalalt. Nagu kõlab tänavune elumarsi deviis: „Iga inimene on unikaalne alates esimesest päevast." See on väga oluline ja tõene lause – unikaalne alates esimesest päevast! Ma tahan tänada ameeriklasi, kes tulid kokku üle maa, et marssida elu kaitseks ning eriti soovin ma tänada nii paljusid noori inimesi, kes annavad meile lootust tulevikuks. Koos töötame selle nimel, et päästa sündimata laste elusid, et neil oleks võimalus elada ja armastada, õide puhkeda ja unistada ning õnnistada meie rahvast ja saavutada oma täielikku, hiilgavat potentsiaali. Ma tänan teid! Jumal õnnistagu teid ja teie perekondi ning Jumal õnnistagu Ameerikat!"

Asepresident Pence: elu on taas võitmas

Kui president Trump pöördus rahva poole video vahendusel, siis asepresident Mike Pence tuli koos abikaasaga juubeldava rahvamassi ette ning pidas julgustava kõne elu kaitseks marssijatele, eriti aga „suurepärastele noortele selles elupooldavas põlvkonnas":

„Me tuleme siia kokku, sest me seisame elu kaitsel, me tuleme siia kokku, sest me seisame kaastunde eest ja me tuleme siia kokku, sest me usume nagu selle riigi rajajadki, et me kõik – nii sündinud kui veel sündimata – oleme õnnistatud oma Looja poolt teatud võõrandamatute õigustega, milledest esimene on õigus elule. 46 aastat tagasi, sellel kuul, pööras ülemkohtu enamus sellele õigusele selja. Kuid sel hetkel sündis üks liikumine. Liikumine, mida iseloomustavad kaastunne ja armastus. Liikumine, mida kannustavad usk ja tõde. Liikumine, mis on võitnud südameid ja meeli iga päev sellest alates. Teie kõigi pärast, kes te siia kokku olete tulnud, kõigi nende pärast, keda te esindate ning kes siia varem on kogunenud, teame me oma südamepõhjas, et elu on Ameerikas taas võitmas! /…/ Ja kõik, kes te täna siia kogunenud olete, me kutsume teid üles seisma kindlalt, olema valmis andma põhjuse sellele lootusele, mis teis peitub, olema valmis kaitsma elu, kuid tegema seda leebuse ja austusega. Nad ründavad teid, seavad kahtluse alla teie siiruse, et vaigistada teisi, kuid ärge kuulake neid… kuulake tõde. Ning teadke, et Tema, kes ütles „enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind", ütles samuti „ma ei hülga sind ega jäta sind maha", kui te seisate tema loodu eest, kui te seisate eluõiguse eest."

Elumarss ja surmamarss

Repliik: naistemarssi kajastanud "Aktuaalne Kaamera" jättis massiivse elumarsi taas tähelepanuta