Eesti Päevalehe ja Delfi asumine Facebooki ametlikuks faktikontrollijaks Eestis jätab õhku tõsised küsimused, nendivad temaatilises arutelus Jaanus Vogelberg ja Varro Vooglaid, vaadeldes lähemalt nii EPL/Delfi volituste ulatust kui ka seda, mida üldse valeuudiste all silmas pidada.

Saate esimeses pooles vaadeldi ennekõike küsimust sellest, millistel tingimustel EPL/Delfi ja Facebooki koostöö toimub ehk millised volitused on EPL/Delfile antud, kuidas nende otsuseid saab vaidlustada, kuidas toimub faktikontroll kontrollijate endi suhtes jne.

Vooglaidi sõnul pole valeuudiste kontrollimine iseenesest halb. "Valeuudised eksisteerivad ja nendega on võimalik inimesi eksitada, aga see, kuidas kontrolli teostatakse, peaks olema võimalikult läbipaistev. See on samm edasi, et me vähemalt teame, kes need inimesed Eestis on," märkis ta.

Samuti leiti saates, et õigluse huvides tuleks seadusandjal sundida nii Facebook kui ka YouTube'i omanikuna tegutsev Google mitte ainult Eestis teistega samadel alustel makse maksma, vaid ka järgima muid seadustest, ennekõike tarbijakaitseseadusest tulenevaid nõudeid.

Saate teises pooles peatuti muu hulgas küsimusel sellest, mida üldse valeuudiste all silmas pidada ning millistele allikatele faktikontrolli teostades tugineda.

Kuula saatest lähemalt!

Valeuudiste anatoomiast ja faktikontrollide võimalikkusest

Delfi saab Facebookilt faktikontrolli tegemise eest tasu